Tâm tình về Đảng

Thứ ba - 03/02/2015 17:48
Trong các mối quan hệ của Đảng thì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn. Vì lẽ ấy, để duy trì vai trò lãnh đạo, Đảng phải củng cố và tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với dân tộc.

Quan hệ giữa Đảng với nhân dân biểu hiện qua hiệu quả công tác, phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ. Do đó, một đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng tham gia hoạch định đường lối, chính sách, tổ chức thực hiện đường lối có hiệu quả sẽ là cơ sở để củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Để giữ trọn niềm tin của nhân dân vào Đảng, mỗi đảng viên không thể hành động vụ lợi, sa vào chủ nghĩa cá nhân, coi thường pháp luật, hạ thấp ý thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Vì vậy, sửa mình theo chuẩn mực của Đảng và pháp luật Nhà nước, nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình là con đường hoàn thiện nhân cách, đáp ứng yêu cầu của xã hội, là góp phần củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân.


Ông Nguyễn Sĩ Hiền, 83 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng và nhiều đảng viên lão thành khác cho biết: Vào Đảng từ lúc còn trẻ, họ luôn tự hào mình là đảng viên, trong hoàn cảnh nào cũng đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều đảng viên cộng sản đã cống hiến trí tuệ, sức lực và cả máu xương, tính mạng của mình để giành lại độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, nhân dân tin Đảng, theo Đảng, thừa nhận Đảng là đảng của mình: “Đảng ta”; bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt là trong gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đảng viên trẻ Lê Đình Quang, chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa tâm sự: “Hồi còn nhỏ, tôi thường được nghe cha nói chuyện về Đảng và mọi người đều gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng ta. Khi nhập ngũ, tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện và vinh dự được kết nạp vào Đảng quang vinh. Giữa Trường Sa mênh mông, nghĩ về Đảng, về Tổ quốc, về quê hương, tôi thấy ấm lòng, thấy Trường Sa không còn xa nữa”.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều thế hệ đảng viên đều có chung tâm sự: nhìn lại chặng đường đã qua của Đảng và dân tộc, chúng ta có quyền tự hào để nói rằng, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, sáng tạo và Đảng ta xứng đáng là “đứa con nòi của dân tộc” (Hồ Chí Minh), đã hết mực trung thành với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân.

Đảng ta là đảng cầm quyền. Sức mạnh của Đảng được thể hiện ở sức mạnh của từng đảng viên. Đây là sự hội tụ về nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Tuy nhiên, hiện nay, do nhiều nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, lãng phí, tham nhũng có chiều hướng gia tăng... Đây là những nguyên nhân quan trọng làm suy yếu Đảng. Thực tế đáng lo ngại này làm ảnh hưởng tới uy tín và sự lãnh đạo của Đảng ta hiện nay. Tình hình đó đặt ra yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí hành động trong Đảng.

Đây phải được xem như một trong những giải pháp tích cực để khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, vừa là hạt nhân của hệ thống chính trị, vừa giữ vai trò lãnh đạo toàn xã hội. Thông qua hệ thống chính trị, Đảng quy tụ và phát huy sức mạnh của toàn dân; làm cho quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng giữ vai trò chủ đạo đối với sự phát triển của xã hội. Trong tiến trình cách mạng của nước ta suốt 85 năm qua, sự lãnh đạo của Đảng đã được thử thách và khẳng định.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huy hiệu 50, 55, 60 năm tuổi Đảng
cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Thời kỳ đổi mới trong điều kiện kinh tế thị trường, có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến tư tưởng, tình cảm, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của Đảng thông qua việc giáo dục sâu sắc lịch sử Đảng; Điều lệ Đảng, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng; những thành tựu của cách mạng do Đảng mang lại, qua đó, giúp họ xác định động cơ đúng đắn khi đứng trong hàng ngũ Đảng để sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng.

Đồng thời, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương thức lãnh đạo nhằm làm cho đường lối của Đảng phản ánh chân thật cuộc sống, có khả năng đi vào cuộc sống và mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng trở thành những tấm gương mẫu mực đối với nhân dân không chỉ về hiệu quả công tác mà còn về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Các cấp ủy đảng phải thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là chủ đề năm 2015 “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Cán bộ, đảng viên phải sống có kỷ luật, kỷ cương theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, có quan hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, không quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn đó. Thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, đảm bảo QPAN và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước trong việc điều hòa các lợi ích xã hội của các tầng lớp dân cư, các vùng, lĩnh vực, kết hợp hài hòa sự phát triển kinh tế với bảo đảm sự tiến bộ và công bằng xã hội...

 
Tuấn Hiển
Nguồn: Bao hatinh.vn
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn