Công đoàn viên chức tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Thứ ba - 18/08/2020 06:15
Thời gian qua Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, Ttrách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với cải cách hành chính và các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện…với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng, tham gia góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tỉnh và của tổ chức Công đoàn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, và cá nhân điển hình trong  các phong trào thi đua làm hạt nhân nêu gương để nhân rộng trong các CĐCS trực thuộc.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phong trào”Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đồng chí Hà Văn Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức phát động, kêu gọi toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động (CBCCVCLĐ), CĐCS trực thuộc phát huy sức mạnh, trí tuệ, đi đầu, tiên phong thực hiện trong các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:
Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ CHí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của tổ chức công đoàn về thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong CBCCVCLĐ.
Hai là: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”,  “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp và PTNT, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động xây dựng người CBCC Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Trong đó mổi CĐCS là chủ thể  tập hợp phát động, triển khai thực hiện nội dung thi đua, mỗi cán bộ công đoàn là hạt nhân điển hình trong nêu gương nói và làm để đoàn viên, CBCCVCLĐ học theo, làm theo.
Ba là: Đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện  phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” để phong trào không chỉ thực hiện có hiệu quả trong nữ mà toàn thể cán bộ, đoàn viên.
Bốn là: Tiếp tục bám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả của chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động; mỗi CĐCS phải làm tốt việc mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên; chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn để triển khai có hiệu quả các hoạt động công đoàn
Năm là: Thay đổi nội dung, cách làm, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo hướng sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thiết thực, tránh hình thức chung chung. Chú trọng việc tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời để khích lệ, động viên và nhân rộng phong trào.
Để phong trào thi đua giai đoạn tới đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Hà Văn Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị mỗi đồng chí cán bộ CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh thực sự gương mẫu, tiêu biểu để đoàn viên, CBCCVCLĐ học tập và noi theo, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn