Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết về văn hóa công sở

Thứ năm - 13/10/2016 18:10

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, chiều ngày 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 5. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận đánh giá kết quả công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016; ban hành Nghị quyết “về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; bàn kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu bổ sung 3 đồng chí vào ban Chấp hành hành Đảng bộ Khối.
 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V
 
Về Đề án xây dựng văn hóa công sở, sau nhiều lần dự thảo, lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, Ban Chấp hành đã thống nhất ban hành Nghị quyết “về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo” với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tại công sở trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỷ năng nghề nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Về thực hiện nhiệm vụ quý III, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục hướng về cơ sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với Thành ủy Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, nhất là các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển, tập trung khôi phục phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng;giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả các nội dung xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đảng ủy Khối đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Thường xuyên nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, mới nẩy sinh, quản lý, giám sát đảng viên nhất là tham gia các trang mạng xã hội.

Trong Quý IV năm 2016, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các đơn vị để rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Tập trung việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, dân chủ, công bằng; khôi phục sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.  Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Bám sát cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã về đích năm 2016. Tăng cường cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả  việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quan tâm nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tập trung giảm nghèo bền vững.

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, triển khai sâu rộng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch toàn khóa và năm 2017, học tập chuyên đề và xác định mũi đột phá của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan đơn vị. Ban hành Chỉ thị về tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng Đảng.


 
Nguyễn Trọng Vân
UVBTV, Trưởng Ban TG Đảng ủy Khối
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn