Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị lần thứ 13

Thứ sáu - 11/01/2019 02:03
Chiều ngày 09/1/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV cùng tham dự
Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện có những khó khăn, thách thức, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, chương trình, kế hoạch công tác năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực báo cáo kết quả hạot động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng kế hoạch, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, đẩy mạnh giải quyết các vụ việc tồn đọng; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt 12.700 tỷ đồng = 130,8% dự toán, tăng 37,7% so với 2017…
Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, tăng cường hoạt động quảng bá, phát triển du lịch, quản lý báo chí, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các hội, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung lãnh đạo chỉ đạo, năm 2018 đã có thêm 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 43/47 đơn vị thuộc Đảng ủy Khối đỡ đầu xây dựng nông thôn mới được ban chỉ đạo đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời việc học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất đồng thuận trong Đảng bộ. Tổ chức Tọa đàm “vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức tuyên dương điển hình vào lễ chào cờ nhân dịp sinh nhật Bác; báo công - vinh danh 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác nội chính, dân vận chính quyền, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đoàn thể đi vào chiều sâu, tổ chức các phong trào thiết thực, hiệu quả
Tuy vậy việc tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên một số lĩnh vực đạt kết quả chưa cao, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn minh một số nơi chưa nghiêm túc; cải cách hành chính trên một số mặt, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, xây dựng văn hóa công sở, nông thôn mới, đô thị văn minh chưa quan tâm đúng mức.
Một số cấp ủy chưa quan tâm công tác xây dựng Đảng, người đứng đầu chưa thể hiện vai trò nêu gương, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị một số đơn vị chưa nghiêm túc, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết chỉ thị còn hình thức, chất lượng chưa cao, nhiều đơn vị thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa hiệu quả. Việc kiện toàn cấp ủy một số đơn vị chưa kịp thời, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đúng quy định, quản lý cán bộ, đảng viên một số nơi chưa chặt chẽ, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phối hợp giữa cấp ủy đảng với chuyên môn, lãnh đạo đơn vị một số đơn vị chưa tốt; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa thực sự hiệu quả, thiếu quan tâm, chỉ đạo; thực hiện chưa nghiêm quy chế dân chủ cơ sở...
Các ý kiến thảo luận thống nhất cao với dự thảo báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ...

Đồng chí Trần Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy đề nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành theo nhiệm vụ được phân công, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để tập trung lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm công tác xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện Chuyên đề 2019, Quy định về trách nhiệm nêu gương, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong công tác Đảng; thực hiện tốt các quy chế phối hợp, tăng cường quản lý đảng viên, sinh hoạt nơi cư trú.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn