Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba - 12/05/2015 17:39
Sáng ngày 11/5/2015, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực cùng các đồng chí UVBTV, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng đoàn HĐND và đại diện Lãnh đạo một số Đảng bộ trong khối Hành chính - Tổng hợp.


Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội do tuổi trẻ Chi đoàn VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thể hiện
 
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 5 chi bộ trực thuộc với 37 Đảng viên. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Văn phòng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Đảng đoàn HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND trên các lĩnh vực. Trong đó:

Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tham mưu chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Quốc hội và HĐND, Đảng bộ đã kịp thời tổ chức rộng rãi, đầy đủ, kịp thời việc lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức, đơn vị liên quan đóng góp vào 138 dự thảo luật, 25 hội nghị lấy ý kiến các dự án luật trình kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là việc lấy ý kiến vao dự thảo Hiến pháp 2013 và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Phối hợp với UB MTTQ các cấp tổ chức 18 đợt với 263 cuộc TXCT cho đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; 8 đợt với 169 cuộc TXCT của đại biểu HĐND tỉnh trong đó có 2 cuộc TXCT chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; tổ chức các cuộc làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan và tổng hợp gửi đến kỳ họp Quốc hội, HĐND.

 
Đồng chí Hoàng Thị Cẩm Tú - TUV, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2011 - 2015
phát biểu khai mạc Đại hội

 
Tổ chức các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại 9 kỳ họp Quốc hội và 85 cuộc làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; tổ chức các hội nghị liên tịch, việc xây dựng chương trình, kế hoạch 16 kỳ họp HĐND khóa XV, XVI; hoàn thiện và ban hành 156 Nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Tham mưu các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình các kỳ họp HĐND tỉnh…; tham mưu tổ chức 33 cuộc giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh theo các Nghị quyết của Quốc hội, UB TVQH, các cơ quan của Quốc hội; tổ chức chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch toàn khóa và hàng năm của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh trong đó có 14 cuộc giám sát chuyên đề; thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị giám sát, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; xử lý kịp thời 140 vấn đề quan trọng của tỉnh phát sinh giữa các kỳ họp HĐND do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu xử lý 423/423 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…Công tác cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.
 

Đồng chí Trần Viết Hậu - Phó Bí thư Đảng bộ trình bày Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội
 
Đối với công tác xây dựng đảng, Đảng bộ đã tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, các chi bộ và thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động đoàn thể được Đảng bộ lãnh đạo toàn diện và quan tâm sâu sát.

Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ lần thứ VIII cũng chỉ ra một số khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng. Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để trong nhiệm kỳ tới Ban chấp hành nhiệm kỳ mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy Văn phòng, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và cả nước.

 

Đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh phát biểu  tại Đại hội

Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảngbộ; phấn đấu hàng năm có trên 95% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bồi dưỡng ít nhất 5 quần chúng vào đảng; tập thể cơ quan văn phòng xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức được công nhân danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 1-2 cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh...
 

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của BCH Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; với những nỗ lực, cố gắng trong công tác chuyên môn Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí mong muốn thời gian tới, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển hơn nữa. Đồng thời đồng chí đề nghị: đối với công tác chuyên môn Đảng bộ cần tếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu, phục vụ; Đối với các đảng viên cần tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống văn phòng điện tử trong điều hành và quản lý công việc cơ quan. Đối với công tác xây dựng đảng cần thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Đối với các phòng chuyên môn cần đi sâu vào thực tiễn, tích cực học hỏi nâng cao năng lực; tích cực phối, kết hợp với các đơn vị, văn phòng trong và ngoài tỉnh...
 

Đại biểu tham gia bầu cử BCH mới nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí; tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu đồng chí Trần Viết Hậu, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ.


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Các đồng chí Lãnh đạo  tặng hoa chúc mừng BCH mới nhiệm kỳ 2015 - 2020


 
PV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn