Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Phát huy hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 10/02/2015 22:35
Một trong những nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 xác định là: “đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”; “lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối phát huy truyền thống đoàn kết Công- Nông- Trí thức, phối hợp hỗ trợ một số xã khó khăn xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…” Đặc biệt, từ sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem đây là mũi đột phá, trọng tâm của toàn Đảng bộ. Đây là một việc mới, việc khó, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp với sự vào cuộc của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Khối; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự đồng thuận, tham gia chủ động, tích cực của mỗi người dân, của từng cộng đồng dân cư. Với nhận thức đó, công tác dân vận nói chung và phong trào “dân vận khéo” trở thành giải pháp chủ đạo, là “chìa khóa” dẫn đến những thành công bước đầu trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ thời gian qua.
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  Lê Văn Vinh

                                                                                                                                        Phó Bí thư TT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 01 tháng 11 năm 2011 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai 3 nhóm nhiệm vụ chính: (1) Phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan trong tham mưu ban hành cơ chế, chính sách; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; rà soát, đánh giá, theo dõi sát tiến độ các tiêu chí thuộc chức năng, lĩnh vực của ngành. (2) đỡ đầu các xã theo quyết định của UBND tỉnh. (3) tham gia phối hợp đỡ đầu 2 xã Yên Hồ (Đức Thọ) và Kỳ Tân (Kỳ Anh).
 

Đảng ủy Khối trao hỗ trợ THT sản xuât nấm của HLH Phụ nữ xã Yên Hồ
 
Qua thực hiện Quy chế phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Đảng ủy thường xuyên nắm chắc tình hình tiến độ thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý của các ngành tại từng địa phương; tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã do các cơ quan, đơn vị trong Khối đỡ đầu để tổ chức giao ban với các cấp ủy trong khối và với cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện qua nhiều kênh và bằng nhiều hình thức, như: tổ chức hội nghị báo cáo viên; các lớp tập huấn, hướng dẫn; phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh truyền hình, các tạp chí, bản tin trong tỉnh và các trang thông tin điện tử của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: “nongthonmoihatinh.vn”, trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: “httt://dukcq.hatinh.gov.vn” với nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm mới và các mô hình cần nhân rộng của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp nhiều đợt tuyên truyền lưu động bằng hình thức sân khấu hóa tại 48 xã điểm của tỉnh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước có sự chuyển biến rõ nét, góp phần tạo ra động lực và phong trào thi đua mạnh mẽ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh.

Trong công tác tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan thuộc Đảng bộ Khối đã tích cực nghiên cứu, tham mưu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sát với thực tế tình hình các địa phương, hợp lòng dân và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Mặc dù Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước, nhưng đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, trong đó có việc đầu tư ngân sách khá “mạnh tay” cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo “cú hích” để huy động được nguồn lực đáng kể từ trong nông dân, các doanh nghiệp và toàn xã hội. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình hợp tác xã, nông trại, trang trại, kinh tế hộ gia đình... nhằm tăng thu nhập cho nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Các đơn vị đều thành lập tổ công tác, bộ phận giúp việc xây dựng nông thôn mới, thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, rà soát việc thực hiện các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Với quan điểm “nâng đầu, đỡ cuối, tất cả cùng tiến bộ và phát triển”, sự tích cực vào cuộc của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã góp phần cùng cả hệ thống chính trị  và sự đồng thuận của nhân dân, đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta đi vào chiều sâu và có bước bứt phá ngoạn mục. Năm 2014, bình quân các xã đều tăng 2,7 tiêu chí đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn lên 26 xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Toàn tỉnh có 5.556 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, trong đó có 3.036 mô hình hiệu quả cao, nhiều mô hình liên kết chuỗi được hình thành; kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường; các tiêu chí trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có chuyển biến tích cực; bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, việc vận động xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã tạo được phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh. Đến nay các địa phương đã đăng ký xây dựng 386 khu dân cư kiểu mẫu và 430 vườn mẫu; đang triển khai xây dựng 91 mô hình khu dân cư kiểu mẫu và 250 vườn mẫu.

Về công tác tài trợ, đỡ đầu: Nhiều đơn vị đã có cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng của ngành, đơn vị. Lãnh đạo cấp uỷ, chuyên môn và tổ giúp việc chủ động làm việc với lãnh đạo huyện, xã để cùng rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Điển hình như: Sở Công thương hỗ trợ đầu tư sản xuất, tư vấn, hướng dẫn xây dựng cụm công nghiệp ở xã Thái Yên (Đức Thọ). Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ công tác khảo sát, thiết kế, lồng ghép xây dựng giao thông nông thôn; tập huấn quản lý đầu tư, giám sát cộng đồng và công tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông cho cán bộ xã, thôn ở 2 xã Đồng Lộc (Can Lộc) và Sơn Mai (Hương Sơn). Sở Y tế tổ chức khám, chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Thạch Long (Thạch Hà). Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ một số mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất cho các xã Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên), Sơn Quang (Hương Sơn), Yên Hồ (Đức Thọ); Sở Thông tin và truyền thông đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ 20 xã, hỗ trợ bộ máy vi tính và đường truyền internet cho 07 xã biên giới. Sở VH-TT và DL hỗ trợ thành lập CLB thể thao, cơ sở vật chất văn hóa cho xã Thịnh Lộc (Lộc Hà). Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát và hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thiện chỉ tiêu cơ sở vật chất trường học ở xã Sơn Bằng (Hương Sơn). Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 21 đường điện thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 31km; Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 2 nhà tình nghĩa; Công đoàn viên chức tỉnh tặng 1300 cuốn sách và một số trang - thiết bị cho nhà văn hóa thôn. Các cơ quan, tổ chức khác như Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Tỉnh đoàn, UBMT Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LH Phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX, Dự án HIRDP… đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, lồng ghép một số chương trình dự án, kêu gọi hỗ trợ các xã hàng chục tỷ đồng...

Là một chủ trương sáng tạo, độc đáo của tỉnh ta, công tác tài trợ, đỡ đầu thời gian đầu tuy có những khó khăn, lúng túng nhất định, nhưng càng về sau, từ cách làm đến hiệu quả, tác dụng càng được khẳng định, góp phần giúp các địa phương có sự chuyển biến, bứt phá mạnh mẽ. Đến cuối năm 2014, trong số 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh, có đến 20 xã do các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối đỡ đầu.

Riêng với 2 xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) và Yên Hồ (Đức Thọ), có cùng đặc điểm đều là 2 xã thuần nông, điểm xuất phát trong xây dựng nông thôn mới rất thấp (Kỳ Tân 6 tiêu chí năm 2011 và Yên Hồ 6 tiêu chí năm 2012), hoạt động đỡ đầu của Đảng uỷ Khối chính là một quá trình đi từ “cán bộ vận” đến “dân vận” đầy quyết tâm, kiên trì, khéo léo. Những đóng góp của Đảng uỷ Khối thực ra không nhiều và không chỉ về giá trị vật chất, mà điều được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ở đây ghi nhận chính là sự chia sẻ, đồng hành, nêu gương về quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trước dân; là sự tận tình hướng dẫn, truyền lửa, khơi dậy nhiệt huyết đối với đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm; là phương pháp, cách làm chủ động, hợp lý, có sức thuyết phục, huy động được nguồn lực và sức mạnh tổng hợp với sự tham gia đầy trách nhiệm của cấp uỷ, chuyên môn nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự phối hợp của lãnh đạo và các phòng ban cấp huyện, cộng đồng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn xóm và đặc biệt là lòng tin, sự đồng thuận, vai trò chủ thể của người dân. Nhờ vậy, năm 2013 xã Kỳ Tân về đích xây dựng nông thôn mới (trước thời hạn 2 năm); năm 2014, xã Yên Hồ về  đích (trước thời hạn 1 năm).

Tuy vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ cơ sở vẫn chưa thật sự tập trung, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; công tác tham mưu có việc chưa theo kịp tình hình, một số chính sách chậm đi vào cuộc sống; việc rà soát, đánh giá các tiêu chí một số ngành chưa thường xuyên, sâu sát; công tác tuyên truyền, hướng dẫn một số chính sách mới chưa kịp thời, sâu rộng; một bộ phận cán bộ, nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, giữ thói quen, tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; công tác tài trợ, đỡ đầu chưa đồng đều, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị lúng túng trong triển khai thực hiện…

Từ những kết quả quả và kinh nghiệm quý có được từ thực tế những năm qua, trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, công tác dân vận và phong trào thi đua “dân vận khéo” sẽ là giải pháp hàng đầu và chủ yếu để Đảng bộ phát huy cao hơn vai trò, trách nhiệm, khả năng to lớn của từng cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ đảng viên, nhằm đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào kết quả xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, vì lòng tri ân và một khát vọng về những làng quê Hà Tĩnh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong tương lai gần.  

Một số hình ảnh:

Nhân dân xã Yên Hồ ra quân làm đường giao thông

Xã viên HTX trồng Rau thôn Tiến Thọ - Yên Hồ làm đất xuống giống vụ Đông

Đảng ủy khối cơ quan tỉnh và các cơ quan trong khối trao tặng
UBND xã Yên Hồ tiền, hiện vật hỗ trợ địa phương về đích NTM trong năm 2014.


Trang trại chăn nuôi bò quy mô 60 con của HTX Tân Thành – Kỳ Tân

Nhân dân xã Kỳ Tân làm đường giao thông nông thôn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn