Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Thứ năm - 23/04/2015 03:56
Chiều ngày 20/4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) và Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.


Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các cấp ủy trực thuộc được nghe Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Viết Trường quán triệt Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020. Trung ương khẳng định, trong 5 năm 2011 – 2015, trong điều kiện có nhiều khó khăn, tình hình phức tạp, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Viết Trường trình bày các nội dung Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 10 khóa XI

Trung ương tập trung phân tích 9 thành quả chủ yếu: lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định; tăng trưởng được duy trì ở mức hợp lí và từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước; ba đột phá chiến lược (thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội) được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt những kết quả tích cực; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường; hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; quốc phòng – an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh.
 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng hoa, chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Trần Thế Dũng
 
Bên cạnh những thành tích, kết quả, Trung ương cũng nhìn nhận những hạn chế, yếu kém cơ bản như: kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; kinh tế phục hồi chậm; các đột phá chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm; phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều mặt còn hạn chế; sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh chưa chặt chẽ…

Trên cơ sở thành tích, kết quả và hạn chế, yếu kém, Trung ương đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tiếp theo 2016 – 2020.
 

Phó Giám đốc Sở KH&CN Đường Thị Lệ Hà quán triệt nội dung Nghị quyết 09
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị cũng nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân truyền đạt nội dung bản tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Theo đó, trung ương khẳng định, đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015), Trung ương khẳng định 6 thành quả quan trọng đã đạt được, đồng thời chỉ rõ 6 hạn chế, yếu kém cơ bản, từ đó đã đề ra 12 nhiệm vụ cơ bản trong 5 năm tới.
 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Văn Vinh đề nghị các đại biểu tiếp thu nghiêm túc
những nội dung tại hội nghị để cụ thể hóa vào báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020;
các đơn vị chưa triển khai học tập chuyên đề việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 thì phải xây dựng kế hoạch, triển khai sớm.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giám đốc Sở KH&CN Đường Thị Lệ Hà quán triệt nội dung Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 
Mạnh Hà - Baohatinh.vn
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn