Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I năm 2017

Thứ ba - 04/04/2017 10:58
Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I năm 2017. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; cùng dự có các đồng chí uỷ viên uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ Khối, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, phụ trách công tác kiểm tra ở cơ sở.
Trong Quý I, năm 2017 đã có 39/39 đảng bộ và 15/27 chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và báo cáo về Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cơ bản bám Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng và phù hợp với tình hình thực tế của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Báo Hà Tỉnh điện tử)
 
Trong Quý I, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Uỷ ban kiểm tra hai cấp được tăng cường, đã xử lý 15 đảng viên vi phạm trong đó có 3 cấp ủy viên các cấp. Về các hình thức: cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 13 đảng viên. Về các nội dung vi phạm liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3).
Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở cơ bản thực hiện giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình tại cơ sở, phục vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Vì vậy, trong Quý I năm 2017 không có hiện tượng đơn thư phản ánh, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được đảm bảo.
Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận xây dựng chương trình, xác định nhiệm vụ Quý II năm 2017. Theo đó, nội dung trọng tâm là tiếp tục triển khai, chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo kế hoạch đề ra; làm tốt công tác tham mưu.

Đồng chí Lê Ngọc Việt-UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối báo cáo triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
(Ảnh: Báo Hà Tỉnh điện tử)
 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu đối với cấp ủy, uỷ ban kiểm tra cơ sở, những chi bộ chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm, khẩn trương xây dựng, báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trước ngày 10/4/2017. Các đơn vị có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng phải tập trung thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, báo cáo kịp thời cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; thường xuyên giữ liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để triển khai nhiệm vụ; báo cáo, xin ý kiến kịp thời xử lý những vấn đề còn vướng mắc. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình, phục vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn