Hoàn thành lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa III năm 2018

Thứ hai - 17/12/2018 08:58
Ban thường vụ Đảng ủy Khối vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III, năm 2018, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham dự.
Trong thời gian 7 ngày, 66 học viên đã được truyền đạt những vấn đề cơ bản về lý luận chính trị bao gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... Đây là những nội dung hết sức quan trọng, nhằm giúp cho đảng viên mới nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên.
 Phát biểu tại lễ bế giảng đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao tinh thần, thái độ và kết quả học tập của các học viên, đồng thời đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về cơ quan, đơn vị công tác tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận; trong đó có 13 học viên đạt loại Xuất sắc (19,7%),  50 học viên đạt loại Giỏi (75,8%) và 03 học viên đạt loại khá (4,5%).

Tác giả bài viết: Hương Huyền - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn