Kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 17/07/2015 16:18
Sau gần 3 ngày làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, đúng 11h trưa nay (17/12), HĐND tỉnh khóa XVI đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 14. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HDND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú tiếp tục điều hành phiên họp.


HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp

Các đại biểu HĐND tỉnh đã lần lượt biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2015; Sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Đề nghị thông qua Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020; Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm 2015;

Ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;


Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự điều hành phiên bế mạc

Quy định một số chính sách đối với trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật, giai đoạn 2015 – 2020; Một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sáp nhập và đặt tên tổ dân phố tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án “Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh, giai đoạn 2013 - 2020”; Kết quả giám sát công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh; Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016…


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, HĐND tỉnh thống nhất quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là: Tăng trưởng GDP phấn đấu đạt trên 24%; thu ngân sách đạt trên 8.100 tỷ đồng (cả năm đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 3,45% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao); tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 44 nghìn tỷ đồng (cả năm đạt trên 91 nghìn tỷ đồng); ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 26 xã về đích năm 2015;


Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự: HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tranh thủ thời cơ,
vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ doanh nhân và nhân dân tỉnh nhà
phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, phấn đấu
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 đề án, nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tập trung công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy mạnh CCHC trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Bên cạnh đó, cần theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để phòng chống thiên tai; thực hiện tốt phong trào thi đua; các cấp, các ngành xử lý dứt điểm các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh nêu.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ doanh nhân và nhân dân tỉnh nhà phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015.


HĐND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm và tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia thảo luận và quyết định các nội dung của kỳ họp; sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của UBND, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị hữu quan; ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đây là đóng góp quan trọng, thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của quý vị đại biểu, tâm huyết của cử tri và nhân dân đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

Thời gian tới, tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề. HĐND tỉnh tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND, sự chỉ đạo, điều hành năng động, tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ 2015, thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015.

* Trước đó, trong phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của các đại biểu, cử tri trên tất cả các lĩnh vực.


Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Đề nghị các cơ quan Đảng, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh,
các tổ chức thành viên và nhân dân tiếp tục ủng hộ, phối hợp hành động,
tăng cường giám sát, hỗ trợ để phấn đấu quyết tâm hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm là do nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan từ sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. UBND tỉnh và đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh xin nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ phân tích, mổ xẻ các tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm để tổ chức thực hiện cho kỳ được các hạn chế, khuyết điểm mà HĐND tỉnh đã giao và cử tri, đồng bào cả tỉnh quan tâm; đối với những vấn đề lớn vượt quá thẩm quyền và cần có thời gian sẽ xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình để xin ý kiến cấp thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích một số nguyên nhân đạt được kết quả 6 tháng đầu năm về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, các công trình trọng điểm, các dự án lớn đang được tiếp tục đầu tư đáp ứng tiến độ đề ra, về thu ngân sách…

Với tinh thần cầu thị và mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc khẳng định kết quả 6 tháng qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, với sự đầu tư, sự lãnh đao của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao hơn bình quân cả nước, nguy cơ tái nghèo cao, GDP bình quân đầu người khá, nhưng thu nhập bình quân đầu người thấp, đến nay đời sống một bộ phận nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, toàn tỉnh còn 15 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 15%. Hệ thống cơ chế chính sách đã ban hành khá đồng bộ, công bố công khai tuy nhiên việc triển khai chính sách xuống tận người dân chưa được nhiều, nhất là các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn ách tắc. Vấn đề kiểm soát, giải quyết an ninh trật tự chưa nhanh nhạy, chủ động, dứt điểm. Vấn đề CCHC triển khai chậm và chưa đi đến tận người dân, doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Chủ tịch UBND Lê Đình Sơn nhấn mạnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản như: Ưu tiên cao nhất cho phát triển sản xuất và xây dựng NTM. Đến cuối năm có GDP trên đầu người đạt trên 40 triệu đồng; không còn xã dưới 8 tiêu chí, có ít nhất 49 đạt chuẩn NTM; Thu ngân sách cả năm đạt trên 15.000 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 còn khoảng 5%.

Cùng đó là tập trung thực hiện có hiệu quả 5 đề án về sản xuất nông nghiệp; công tác GPMB; thu ngân sách (phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu từ 15% đến 20% kế hoạch năm 2015); công tác CCHC (tiếp tục rà soát và cắt giảm 30% thành phần hồ sơ, 50% thời gian giải quyết các thủ tục); các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hoá xã hội, giáo dục, y tế; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản, QLTT; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước bằng hành động và việc làm cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Đảng, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên và nhân dân tiếp tục ủng hộ, phối hợp hành động, tăng cường giám sát, hỗ trợ để phấn đấu quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng cuối năm 2015:
-Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo hướng lồng ghép giữa các ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.
-Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Phấn đấu cuối năm có ít nhất 49/230 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 8 tiêu chí.
-Rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế chính sách đã ban hành để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế. \
-Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
-Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du.
-Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược và các Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, dạy nghề.
-Hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến.
-Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 5%.
-Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.
-Thực hiện công bố, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.


 
Nhóm PV CT-XH
(Nguồn: Baohatinh.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn