Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm”

Thứ bảy - 08/11/2014 16:04
Chiều ngày 06/11/2014, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nói đi đôi với làm” – một trong ba nội dung của chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014, nhằm thảo luận nâng cao nhận thức, liên hệ thực tiễn thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.


Đồng chí Phan Thị Tập - TUV, Bí thư Đảng bộ Khối phát biểu tại buổi sinh hoạt
 
Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận, nêu lên nhận thức của bản thân về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức “nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự cần thiết phải thực hiện “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; liên hệ thực tế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nguyên tắc “nói đi đôi với làm” trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Các ý kiến tham luận khẳng định “Nói đi đôi với làm” là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức cách mạng theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm. Nói đi đôi với làm không chỉ là lẽ sống của mỗi cá nhân mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta, mà trước hết là đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam và việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với với đội ngũ cán bộ, đảng viên, với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Liên hệ với thực tiễn tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người và trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, nhiều đồng chí đã phân tích khá sâu sắc về tình tình hình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan cũng như trong toàn Đảng bộ Khối hiện nay. Bên cạnh việc khẳng định phần lớn cán bộ, đảng viên gương mẫu, tâm huyết, tận tuỵ với công việc, thống nhất giữa nhận thức, lời nói và việc làm, được đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân yêu mến, tin cậy thì vẫn đang còn một số người có biểu hiện nói không đi đôi với làm, thiếu gương mẫu; đã đăng ký, cam kết làm theo Bác nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; với đồng chí đồng nghiệp thì nói tốt trước mặt, nói xấu sau lưng, bằng mặt nhưng không bằng lòng v.v..

Về các giải pháp, nhiều đề xuất được nêu ra, như: phải tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức lối sống đi đôi với bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nói đi đôi với làm phải gắn với việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bề vững đất nước”; làm tốt công tác dân vận, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Muốn thực hiện “Nói đi đôi với làm” thì trong mọi việc phải có kế hoạch, thực hiện từ dễ đến khó và phải được kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng.


Đồng Chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ Cơ quan
kết luận buổi sinh hoạt

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các tổ  đảng và đảng viên, đồng thời nhấn mạnh: Trong 3 nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 thì nội dung “Nói đi đôi với làm” là nội dung cốt lõi, bởi vì chỉ khi thực sự “nói đi đôi với làm” thì mỗi người mới có thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, mới chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân và các “căn bệnh” gắn liền với nó. Từ đó, xác định một số yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt trong Chi bộ, đó là:

Đối với cấp ủy Chi bộ, phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ lý luận, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tập trung nắm chắc tình hình cơ sở, quản lý tốt đội ngũ cán bộ đảng viên, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội để tham mưu BTV Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”, nhất là trong thực hiện các nội dung đã đăng ký, cam kết học tập và làm theo Bác, việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá theo Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên: Phải tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với niềm tự hào là cán bộ, đảng viên đang công tác trong cơ quan Đảng, trước hết là phải nêu gương trong việc nhận thức đúng, nói đúng và làm đúng, thống nhất giữa lời nói và việc làm. Gương mẫu trong việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong sinh hoạt, tác phong, lối sống và trong quan hệ, ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp, với cán bộ cơ sở và với nhân dân.

 
BBT Website Đảng bộ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn