Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 16/08/2016 16:09
Chiều ngày 15/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của cấp ủy cơ sở 7 tháng đầu năm 2016 và định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Trần Thế Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thương trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng chí Ngô Đình Long – Phó Chánh Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thường trực các đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc xây dựng nông thôn mới của Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn, Tổ xây dựng nông thôn mới của 13 đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan.
 
Báo cáo đặt vấn đề tại hôi nghị, đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối khẳng định: thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nói chung và công tác đỡ đầu, tài trợ địa phương theo quyết định của UBND đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ cũng như nhân dân các địa phương trong tỉnh. Cùng với các cấp, các ngành, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với chức năng, nhiệm vụ của mình đã tích cực, chủ động phối hợp chung tay xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu cơ chế chính sách, các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tích cực trong công tác đỡ đầu, đồng hành cùng các địa phương với những biện pháp, cách làm hiệu quả (Đến nay, có 51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đỡ đầu, giúp đỡ 73 xã xây dựng nông thôn mới theo các quyết định của UBND tỉnh), góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.


Đ/c Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối
báo cáo đặt vấn đề tại hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ cơ sở vẫn chưa thật sự tập trung, chưa quyết liệt; công tác tham mưu có khi còn chậm, thiếu tính chủ động, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chất lượng còn hạn chế; việc chỉ đạo xây dựng, rà soát một số tiêu chí gắn với nhiệm vụ của ngành ở một số đảng bộ, chi bộ vẫn còn chậm; việc giúp đỡ, đỡ đầu tham gia xây dựng NTM nhìn chung chưa đều; lồng ghép một số chương trình dự án còn dàn trải, thiếu tập trung...
 
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, 7 tháng đầu năm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chưa thật sự quyết liệt, có biểu hiện chững lại; kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt thấp, nhiều mô hình sản xuất còn mang tính hình thức, thiếu bền vững; kết quả thực hiện một số tiêu chí đạt thấp như: Tiêu chí 17: Môi trường, Tiêu chí 2: Giao thông; Tiêu chí 6: Cơ sở VCVH, Tiêu chí 10: Thu nhập, Tiêu chí 11: Hỗ nghèo, Tiêu chí 5: Trường học, Tiêu chí 16: Văn hóa...
 
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với nhận định, đánh giá chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của cấp ủy các đơn vị. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện các tiêu chí còn đạt thấp ở các địa phương và nêu các giải pháp chỉ đạo thực hiện thời gian tới.
 

 
Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sở tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nhóm các xã về đích và đăng ký về đích 2016, kịp thời phân bổ, bố trí nguồn lực, kinh phí lồng ghép các chương trình, dự án để các xã hoàn thành các tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa và Văn hóa gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa...
 

 
Đ/c Trần Quang Tuấn – Phó GĐ Sở Giao thông Vận tải: Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, con người thiếu. Sở đã tập trung tham mưu cho tỉnh cơ chế chính sách, nhất là cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, mương thoát nước, tổ chức tập huấn; thường xuyên rà soát, đánh giá, phân công từng phòng ban nắm tình hình, tiến độ thực hiện, hướng dẫn các xã trong thực hiện tiêu chí số 2 về Giao thông...
 

 
Đ/c Nguyễn Văn Thảo – Sở Nội vụ: Liên quan đến việc thực hiện tiêu chí 18, trong công tác nhân sự, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương đề nghị quan tâm chất lượng cán bộ, bố trí cán bộ đã qua đào tạo...


 
Đ/c Nguyễn Thế Hoàn – TUV, Bí thư Đảng bộ, Bí thư Tỉnh đoàn: Tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới. Tham gia các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ ngày công xây dựng nông thôn mới như: giúp xã chỉnh trang vườn hộ, trồng cây xanh; xây dựng đường điện thắp sáng với 238 đường điện tương đương 224,8km...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đình Long - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh làm rõ thêm một số kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2016, đồng thời đánh giá cao vai trò của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn, nhất là công tác đỡ đầu, giúp đỡ xã trong thực hiện các tiêu chí. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới Đảng ủy Khối cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc chỉ đạo các đơn vị kiện toàn Tổ giúp việc, thực hiện tốt các thông báo kết luận của BCĐ tỉnh và công tác đỡ đầu theo các quyết định của UBND tỉnh. 


Đ/c Ngô Đình Long – Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình
MTQG xây dựng NTM tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Trần Thế Dũng nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Thời gian tới, cấp ủy các đơn vị phải bám sát các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Kế hoạch 11 ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, hiệu quả của Tổ giúp việc xây dựng nông thôn mới của ngành, cơ qan, đơn vị; rà soát các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách để hướng dẫn, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp xã thực hiện các tiêu chí, nhất là tập trung các xã trong nhóm về đích và đăng ký về đích năm 2016. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các sở, ngành, với địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tham mưu, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác đỡ đầu theo các quyết định của UBND tỉnh, cấp ủy các đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để ký kết, giúp đỡ xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, nhất là việc giám sát thường xuyên của cấp ủy đối với cán bô, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Đ/c Trần Thế Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị. 

Tác giả bài viết: Lê Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn