Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hoá công sở

Thứ tư - 18/05/2016 18:19
Thực hiện chương trình toàn khóa, nhiệm kỳ 2015-2020, để chuẩn bị ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Văn hóa công sở, ngày 16/5, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo lần thứ hai của Báo cáo thực trạng và đề cương Nghị quyết. Đồng chí Trần thế Dũng – TUV, Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị
 
Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Tổ biên soạn Nghị quyết theo Quyết định số 67-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, Phòng PA 83 Công an tỉnh và UBND Thành phố Hà Tĩnh.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Văn Vinh trình bày các dự thảo

Hội nghị nghe đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày dự thảo lần 2 Báo cáo thực trạng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối và dự thảo đề cương Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về xây dựng và thực hiện Văn hóa công sở. 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 65 tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa công sở có vai trò quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng một nề nếp, phương thức làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ, giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng về trách nhiệm, bổn phận của mình; hình thành thái độ, lòng yêu nghề, niềm tự hào về nghề nghiệp, từ đó có ý thức làm việc tốt hơn, tận tụy với công việc được giao, có hành vi ứng xử, giao tiếp đúng mực với nhân dân, đồng nghiệp. Văn hóa công sở còn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giúp cho hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thông suốt, phân công phân nhiệm rõ ràng, từ đó tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 


Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, như: nhận thức về văn hóa công sở của một bộ phận cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đầy đủ, chưa thấy hết vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu rèn luyện, tu dưỡng nên trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với nhân dân, ứng xử, hợp tác với đồng nghiệp còn thiếu thân thiện, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ thấp, năng lực chuyên môn hạn chế. Cơ chế vận hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập. Việc xây dựng, bài trí công sở; quản lý, trang thiết bị, phương tiện tại nhiều công sở còn bất cập v.v..

Thực trạng trên đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ xây dựng văn hoá công sở, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, chiều sâu và tính bền vững của cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, từng bước hình thành nên dấu ấn, đặc trưng văn hoá riêng của từng cơ quan; củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.


Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Việc thực hiện các nội dung văn hóa công sở tại các cơ quan
hành chính nhà nước hiện nay còn nhiều yếu kém...

 
Mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan tỉnh đảm bảo cách thức làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, kỷ cương, dân chủ; cán bộ, công chức có ý thức làm việc tốt, tận tụy với công việc, có hành vi ứng xử, giao tiếp đúng mực với nhân dân, với đồng nghiệp; nâng cao lòng yêu nghề, niềm tự hào về nghề nghiệp. Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, chiều sâu và tính bền vững của cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, từng bước hình thành dấu ấn, đặc trưng văn hoá riêng của từng cơ quan; xây dựng văn minh đô thị. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mũi đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV đề ra.


Đ/c Nguyễn Huy Liệu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Việc đánh giá thực trạngvăn hóa công sở
hiện nay cần bám sát các nội dung Quy định 129 củaThủ tướng Chính phủ, các văn bản
quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ,Bộ VH, TT và DL...; Hiện nay,tình trạng cán bộ, CCVC
vi phạm pháp luật,chính sách DSKHHGĐ, kỷ luật kỷ cương hành chính tuy có giảm
nhưng vẫn đang còn ở con số cao...

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình cao với dự thảo đánh giá thực trạng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối hiện nay và dự thảo đề cương Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về xây dựng và thực hiện Văn hóa công sở. Các đại biểu nhất trí cao việc cần thiết phải ban hành nghị quyết về văn hóa công sở trong khối các cơ quan. Một số đại biểu đề nghị tập trung phân tích thêm về thực trạng hạn chế, nguyên nhân và xây dựng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với việc xây dựng và thực hiện Văn hóa công sở.


Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVBCH Đảng bộ, Phó GĐ Sở Tư pháp: cần đánh giá thêm
về thực trạng yếu kém, hạn chế...; bổ sung mục tiêu về hiệu quả quản lý Nhà nước...

Đ/c Nguyễn Minh Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Ngoài các nhóm nhiệm vụ,
giải pháp cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chuẩn, quy định cụ thể về văn hóa công sở...

Đ/c Phan Trung Thành – Bí thư Đảng bộ, Phó GĐ Đài PTTH tỉnh:
Bổ sung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ,
CC nắm vững, làm chủ KHCN, CNTT; văn hóa đọc...

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng bộ Khối Trần Thế Dũng cảm ơn những ý kiến góp ý trách nhiệm của các đại biểu đại diện cho các đơn vị tham dự, đồng thời chỉ đạo Tổ biên soạn Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xem xét, cho ý kiến.


TUV, Bí thư Đảng bộ Khối Trần Thế Dũng kết luận Hội nghị  

Tác giả bài viết: Lệ Hà - Lê Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn