Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Thứ tư - 27/11/2019 18:34
Sáng ngày 27/11 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và quy định, kết luận của Trung ương cho các đồng chí báo viên; lãnh đạo cấp ủy các cơ sở, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể khối. Dự, chỉ đạo và quán triệt nghị quyết có đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban đảng Đảng ủy Khối

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết
Mở đầu hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Theo đó Nghị quyết số 52-NQ/TW đã khẳng định vai trò quan trọng của việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nước ta, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tại Nghị quyết số 51-NQ/TW đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng đã nêu rõ các mục tiêu tổng quát, cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; đặc biệt là nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc nghị quyết này để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Thị Việt Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Hà Thị Việt Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối kết luận hội nghị
Kết luận Hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà đề nghị các cấp ủy bám sát kế hoạch của Đảng ủy Khối để kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và các quy định, kết luận của Trung ương theo đúng kế hoạch; chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm cuối năm; rà soát các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn