Trách nhiệm, trí tuệ góp ý xây dựng các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Thứ tư - 15/07/2015 20:23
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tiến hành phiên thảo luận tại tổ về các nội dung của kỳ họp.
Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh điện tử, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu đối với việc hoạch định chiến lược, giải pháp phát triển KT-XH của tỉnh nhà trong những tháng cuối năm 2015 và những năm tiếp theo.

Mổ xẻ nguyên nhân kết quả đạt được và những hạn chế

Tại các tổ thảo luận, đại biểu nhất trí cao với các báo cáo của UBND tỉnh được trình bày tại kỳ họp; phản ánh cụ thể, rõ nét những kết quả KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2015.


ĐB Đậu Thị Thủy: TP Hà Tĩnh hiện mới chỉ đạt 27/49 tiêu chí, trong khi mục tiêu đề ra
là trong năm 2015 “cán đích” đô thị loại 2. Đây thực sự là khó khăn rất lớn của thành phố.

Các đại biểu Đậu Thị Thủy (tổ đại biểu bầu tại TP. Hà Tĩnh), Phạm Hữu Bình (tổ đại biểu bầu tại huyện Vũ Quang), Đặng Quốc Cương (tổ đại biểu bầu tại huyện Cẩm Xuyên), Nguyễn Duy Trinh (tổ đại biểu bầu cử tại huyện Hương Sơn) đồng tình cao đối với quyết tâm chính trị của cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, với kết quả phát triển nhanh, đồng đều trên các lĩnh vực, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu năm 2015 và những năm tiếp theo. Nhiều ý kiến phân tích thêm về nguyên nhân đạt được, trong đó có vai trò điều hành hợp lí, khoa học của UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính tạo nên nhiều nét mới trong hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương.

ĐB Đặng Quốc Cương nhấn mạnh: Để KT-XH tỉnh nhà có được bước phát triển vượt bậc thời gian qua là nhờ tỉnh kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi trên các lĩnh vực, đặc biệt là vai trò quan trọng của Nghị quyết 90 của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn. Nghị quyết đã giúp cho người dân được hưởng nhiều ưu đãi để xây dựng các mô hình, phát triển sản xuất.


Đặng Quốc Cương cho rằng, Nghị quyết 90 của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn vớiphát triển
nông thôn đã giúp cho người dân được hưởng nhiều ưu đãi để xây dựng các mô hình, phát triển sản xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cũng cho rằng, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT-XH còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. ĐB Đậu Thị Thủy cho rằng: Việc ban hành, triển khai các cơ chế chính sách để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp chưa phát huy được hiệu quả. Có những chính sách ban hành chưa phù hợp, chưa có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Một số chính sách còn chung chung, chưa cụ thể hóa trên từng địa bàn, khu vực…

Vấn đề phát triển đô thị cũng thu hút nhiều ý kiến tham gia. ĐB Nguyễn Văn Hổ (tổ đại biểu bầu tại TX Hồng Lĩnh) đề xuất: Tỉnh cần quan tâm một cách cụ thể tới vấn đề phát triển đô thị. Hiện chương trình này còn thiếu trọng tâm trọng điểm, chưa xác định được cách đi, bước làm. ĐB Đậu Thị Thủy cho rằng, mặc dù HĐND, UBND tỉnh đã nhìn ra cấu trúc chuỗi đô thị từ rất sớm, nhưng quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn. Nếu địa phương nào cũng xin chủ trương đặc thù riêng, sẽ không mang tính liên kết chuỗi các đô thị. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại quyết định phê duyệt, hình thành chuỗi đô thị, từ đó có sự đầu tư phù hợp. Đối với TP Hà Tĩnh, hiện mới chỉ đạt 27/49 tiêu chí, trong khi mục tiêu đề ra là trong năm 2015 “cán đích” đô thị loại 2. Đây thực sự là khó khăn rất lớn của thành phố.


ĐB Lê Ngọc Châu: Cần bổ sung chính sách hỗ trợ các chuyên gia trong việc đào tạo tại chỗ cho bác sỹ

ĐB khách mời Lê Ngọc Châu (Sở Y tế) cho rằng, một số chính sách không đủ cơ sở thực hiện, cần phải bãi bỏ như: Hỗ trợ cho vay đối với sinh viên, xây dựng nhà công vụ cho cán bộ y tế ở các huyện miền núi…; cần bổ sung chính sách hỗ trợ các chuyên gia trong việc đào tạo tại chỗ cho bác sỹ, hỗ trợ chính sách vay vốn đối với các cơ sở y tế, có chính sách điều chuyển nhân lực từ cơ sở y tế dự phòng về bệnh viện.

Xin cho tôi nói thẳng

Đó là cách nói của nhiều đại biểu trong buổi thảo luận tổ chiều nay. Thể hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử trước các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở, tại các tổ thảo luận, nhiều đại biểu đã thẳng thắn nêu ý kiến liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ban hành cơ chế chính sách.


ĐB Võ Hồng Hải: Vì ban hành nhiều chính sách, nên nhìn chung, chúng ta không cân đối đủ nguồn lực
để triển khai thực hiện, do đó, hiệu quả thực hiện chính sách không cao...

ĐB Võ Hồng Hải (tổ đại biểu bầu tại huyện Can Lộc) cho rằng, việc ban hành cơ chế, chính sách có nhiều ưu điểm, tạo động lực để phát triển KT-XH, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, trừ những chính sách cá biệt, HĐND cần cân nhắc xem xét có nên tiếp tục ban hành chính sách nữa hay không? Vì thực tế đã có nhiều chính sách có biểu hiện trùng lặp, chồng chéo, nhất là trong nông nghiệp.

Đại biểu Võ Hồng Hải phân tích: “Vì ban hành nhiều chính sách, nên nhìn chung, chúng ta không cân đối đủ nguồn lực để triển khai thực hiện, do đó hiệu quả thực hiện chính sách không cao. Bên cạnh đó, một số chính sách đã được ban hành nhưng công tác hướng dẫn triển khai còn chậm, chẳng hạn như vấn đề phát triển du lịch. Chính sách tuy thông thoáng trong khi thủ tục giải ngân rườm rà, mất thời gian chờ đợi; cần đơn giản hóa các thủ tục để chính sách sớm đi vào cuộc sống.”


ĐB Nguyễn Trọng Quế cho rằng, không nên ban hành chính sách theo dạng “cho” mà nên
thay bằng “hỗ trợ” lãi suất để mang lại hiệu quả cao hơn trong phát triển kinh tế và sử dụng đồng vốn.

Đồng tình với ý kiến của ĐB Võ Hồng Hải, ĐB khách mời Nguyễn Trọng Quế - Liên minh HTX tỉnh lấy dẫn chứng về một số chính sách gây chồng chéo trong lĩnh vực nông nghiệp, TM-DV, đầu tư. Liên quan đến chính sách hỗ trợ kích cầu phát triển sản xuất, đại biểu này đề nghị, không nên ban hành chính sách theo dạng “cho” mà nên thay bằng “hỗ trợ” lãi suất để mang lại hiệu quả cao hơn trong phát triển kinh tế và sử dụng đồng vốn.


ĐB Dương Tất Thắng: Cần nghiên cứu kỹ đối với chính sách xây dựng cánh đồng mẫu lớn.
Phải làm sao có chính sách, cơ chế hỗ trợ hợp lý để khuyến khích doanh nghiệp
tham gia và trở thành “đầu kéo” trong thực hiện chính sách.

ĐB Dương Tất Thắng (tổ đại biểu bầu cử tại huyện Cẩm Xuyên) cho rằng, kỳ họp lần này cần nghiên cứu kỹ đối với chính sách xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Phải làm sao có chính sách, cơ chế hỗ trợ hợp lý để khuyến khích doanh nghiệp tham gia và trở thành “đầu kéo” trong thực hiện chính sách.

Nhiều đại biểu cũng thẳng thắn nêu các ý kiến liên quan đến vấn đề văn hóa – xã hội, trong đó tập trung các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người khuyết tật…

Bên cạnh việc phân tích, mổ xẻ nguyên nhân đạt được và các hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN, đại biểu còn đóng góp vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết nhằm hoàn thiện trước khi HĐND thông qua.


Cuối buổi chiều, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu cử các chức danh của HĐND và UBND tỉnh.


 
(Theo: Baohatinh.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn