Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị mở rộng

Thứ tư - 10/04/2019 10:29
Sáng ngày 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị mở rộng Sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối sau khi hợp nhất. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Hồng Hải, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đình Hà, Tỉnh ủy viên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các đoàn thể. Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư, đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối thông qua báo cáo 
Thực hiện nhiệm vụ Quý I trong thời điểm Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa mới được hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cùng các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối tập trung khắc phục khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ. Kịp thời rà soát, bổ sung và ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy chế làm việc kèm theo phân công nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; thành lập các Khối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; duyệt chương trình công tác của các ban và đoàn thể khối. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của cấp trên.
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 nhìn chung ổn định và đạt kết quả tích cực, các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành vượt mức. Các chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ áp dụng vào điều hành, sản xuất, kinh doanh; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng thực hiện các nghĩa vụ về nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động…

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh uỷ viên, uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế phát biểu
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, các cấp ủy đã tổ chức các hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Hoàn thành việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII. Triển khai, quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.... Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát bổ sung hồ sơ đảng viên, hướng dẫn làm thủ tục đổi con dấu theo quy định. Ban hành Quyết định hợp nhất một số tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức tiếp nhận hai đảng bộ, chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng và 711 đảng viên về trực thuộc các huyện, thành, thị ủy. Phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú mở 02 lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân vận. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể Khối. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề về văn hóa công sở và đạo đức công vụ cho hơn 600 cấp ủy viên cơ sở…
Tuy vậy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên một số lĩnh vực đạt kết quả chưa cao; nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết HĐND tỉnh còn chậm, chưa tập trung cao và quyết liệt; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo, hiệu quả thấp.... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu
Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo, đồng thời cũng đề cập, phân tích làm rõ thêm các nội dung về lĩnh vực nông nghiệp, y tế, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy theo nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, hoạt động của các ngân hàng, ngành viễn thông… để các đại biểu nắm và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác
Kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh để chủ động tham mưu theo chức năng nhiệm vụ được giao, xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để lãnh đạo chỉ đạo, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách; điều hành, quản lý chi ngân sách đảm bảo dự toán; tăng cường công tác dự tính, dự báo, phòng trừ dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình OCOP. Đẩy mạnh xúc tiến công nghiệp hỗ trợ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sau Hội nghị kết nối doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp bộ máy; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối kết luận Hội nghị
Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, chuyên đề 2019 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng gương điển hình và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thành lập các khối tổ chức cơ sở đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng theo kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Chỉ đạo thực hiện công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Cuối Hội nghị sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu kiện toàn Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Lê Ngọc Việt được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn