Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm - 03/01/2019 11:15
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2018, ngành tuyên giáo đã tham mưu, hướng dẫn  học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với tỷ lệ tham gia học tập đạt 94%. Nét mới là, ban đã tham mưu tổ chức học tập nghị quyết, chuyên đề bằng hình thức trực tuyến về cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới" . Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã được Ban tuyên giáo các cấp tham mưu, chỉ đạo với nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nổi bật là  tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm Ngày mất của Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, trong năm đã tổ chức 11 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy với sự tham gia của gần 1.800 lượt đại biểu, 2 hội nghị trực tuyến; trên 300 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương với hơn 20.000 lượt người tham dự. Ngành tuyên giáo đã chủ động, tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng đã được ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chất lượng ngày càng được nâng cao; toàn tỉnh tổ chức được 894 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 139.289 học viên tham gia. Hoạt động văn hóa - văn nghệ có những nổi bật, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế thời gian qua, Hội nghị đã tập trung thảo luận đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo trong năm qua. Đặc biệt nhấn mạnh những cách làm đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả trong tham mưu, quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết; chủ động chỉ đạo, định hướng báo chí, định hướng dư luận xã hội... góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Thời gian tới yêu cầu ngành tuyên giáo làm tốt hơn công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp tuyên truyền để chủ trương chính sách của Đảng được quần chúng nhân dân tiếp nhận, thấm nhuần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác đấu tranh, phản biện các thông tin sai trái, xuyên tạc trên  mạng xã hội. Mỗi cán bộ tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý luận sắc bén, tiên phong thực hiện nêu gương, nói đi đôi với làm; đi đầu, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình để chủ động truyền thông, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ với quyết tâm cao đưa các nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018, trong đó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đồng chí Trưởng ban Nguyễn Trọng Vân được tặng giấy khen.

Tác giả bài viết: Thái Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn