Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thứ hai - 13/01/2020 09:03
Sáng ngày 9/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các đơn vị cơ sở, báo cáo viên Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng kết
Năm 2019, Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào chiều sâu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền, tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được chú trọng, mở hơn 800 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 140 nghìn lượt học viên tham gia. Chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ở các địa phương, đơn vị, có 9/13 huyện, thị, thành ủy, 4/4 đảng bộ trực thuộc, 222/262 cấp xã (theo đơn vị hành chính cũ) hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng của đơn vị, địa phương. Hoạt động báo cáo viên ngày càng nâng cao chất lượng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động báo chí.
Xác định năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngành Tuyên giáo của tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chú trọng việc tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của trung ương, tỉnh; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch; rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí...

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Nguyễn Trọng Vân phát biểu
Tham luận hội nghị, các ý kiến phát biểu đề nghị lãnh đạo Tuyên giáo cần tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác tuyên giáo cần phải đi trước một bước, góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch cho đội ngũ người làm công tác tuyên giáo...

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá công tác Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp tích cực vào tình hình chung của tỉnh, đặc biệt là tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trong điều kiện hiện nay gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chia sẻ của toàn xã hội. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Ngành cần quan tâm đổi mới công tác tổ chức học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn với nhiệm vụ của từng cấp ủy, từng ngành, địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề của Trung ương và chuyên đề riêng của tỉnh năm 2020, gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chú trọng phát hiện các nhân tố điển hình để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tăng cường nắm bắt tư tưởng và dư luận của cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhất là sau việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; nâng cao hiệu quả của hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp đồng thời tăng cường đấu tranh tích cực các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến tình hình chung của tỉnh...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị năm 2020 cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, trước mắt là tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và mừng xuân Canh Tý; chú trọng tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tham mưu cấp ủy đổi mới và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” gắn với xây dựng, triển khai chuyên đề riêng của tỉnh; tiếp tục hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời định hướng thông tin, tư tưởng cho nhân dân...


Tổng kết năm 2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là 1 trong 9 tập thể được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng

khen thưởng 9 cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Võ Hồng Hải,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy , Đồng chí Trương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhận nhiệm vụ mới tại huyện Vũ Quang; chúc mừng nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Minh Phương bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn