Cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Thứ ba - 12/11/2019 11:21
Những năm qua, phần lớn đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức luôn nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, sáng tạo, đổi mới và sâu sát với cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn nghiệp vụ cho khách hàng
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền với người dân và doanh nghiệp để vụ lợi. Những biểu hiện và hành vi đó làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào đội ngũ CBCCVC, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Để góp phần khắc khắc phục tình trạng trên, ngày 22/7/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ về phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Với mục tiêu: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, xây dựng Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.
Nội dung của Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, (gọi tắt là Cuộc vận động  “Năm không”) bao gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.
 Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; những người lao động khác ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước.
 
Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu triển khai Cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan,  tổ chức, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức tự giác thực hiện. Phát động và triển khai Cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đảng, các quy định của pháp luật, các phong trào, các Cuộc vận động đã được triển khai, tránh chồng chéo, lãng phí. Coi trọng việc kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả.

Tác giả bài viết: Thái Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn