Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và các văn bản quan trọng khác của Đảng.

Thứ năm - 13/06/2019 10:13
Chiều ngày 12/6/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Dự chỉ đạo và quán triệt các nội dung hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà; Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, tham dự có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, thường trực các đoàn thể khối, báo cáo viên Đảng ủy Khối, cán bộ phụ trách tuyên giáo các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)
 
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), trong đó nhấn mạnh Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (về Đề cương Báo cáo Chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; những tồn tại, hạn chế; về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đề cương báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII); về Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tiếp đó, đại biểu cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà; Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thi hành điều lệ Đảng và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đại biểu tiếp nhận đầy đủ tinh thần, tài liệu hội nghị, các đề cương, chỉ thị, kịp thời xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 xong trước ngày 16/6/2019. Trong quá trình thực hiện đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí trong cấp ủy phải trực tiếp quán triệt. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, phó các ban đảng Đảng ủy Khối theo khối được phân công chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt tại cơ sở; sau quán triệt tổ chức thảo luận và báo cáo lên Đảng ủy Khối. Việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng phải xong trước ngày 25/6/2019, trong đó có 02 đơn vị được chọn tổ chức làm điểm phải tổ chức sớm.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn