Đảng ủy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2017

Thứ tư - 20/12/2017 21:31
Sáng 19/12, Đảng ủy và cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và chuyên môn năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Cùng dự có các đồng chí Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thế Dũng, Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Đảng Đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh
 
Về công tác xây dựng Đảng, năm 2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm và chú trọng; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, tạo không khí đoàn kết, an tâm, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ, đảng viên được học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh. Ngoài ra, Đảng bộ đã đặt mua Báo Nhân dân, Báo Hà Tĩnh và Tạp chí Thông tin Tư tưởng cho cấp ủy, Bí thư các chi bộ để nắm bắt thông tin và phục vụ sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ…

Đồng chí Trần Viết Hậu - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh phát biểu
Về công tác chuyên môn, trong năm Văn phòng đã tham mưu Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2017, chương trình giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên và tổ chức phục vụ tốt các hoạt động khác theo kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể: tham mưu cho Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và hoàn thiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp”; triển khai Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh". Tham mưu, phục vụ tổ chức tốt 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, 10 phiên họp thường kỳ và 01 phiên giải trình về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Sau các kỳ họp, phiên họp đã tham mưu ban hành 38 nghị quyết. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tốt 06 cuộc giám sát chuyên đề và thực hiện hơn 140 cuộc giám sát, khảo sát, làm việc về các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế - nội chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham mưu Ban Biên tập chỉ đạo hoạt động của Trang Thông tin điện tử, xuất bản 12 tờ tin “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”...
Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2017 có 2/2 Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (chiếm tỷ lệ 100%); 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 43,7%), 17 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 53,1%), 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 3,2%).
Năm 2018, về thực hiện nhiệm vụ chính trị: tiếp tục tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban 6 tỉnh Bắc trung bộ tại Hà Tĩnh và giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng; tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế hoạt động, Quy chế dân chủ cơ sở... Về công tác xây dựng Đảng: tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cụ thể để khắc phục và ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 52/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh...
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với những đánh giá kết quả đạt được, đồng thời nêu ra một số ý kiến như: tiếp tục tạo điều kiện cho các cán bộ, chuyên viên tham gia các lớp tập tuấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; khuyến khích các cán bộ, chuyên viên tham gia viết tin bài, nhất là các bài viết chuyên sâu sau các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban HĐND tỉnh để đăng trên trang thông tin điện tử và tờ tin đại biểu nhân dân; tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tài liệu kỳ họp HĐND nên chuẩn bị sớm để đảm bảo hiệu quả, chất lượng; cần đổi mới sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban; cần chú trọng đến công tác bồi dưỡng, rèn luyện cho đảng viên trẻ để nâng cao trình độ về lý luận chính trị; tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT để xử lý công việc đạt hiệu quả… Ngoài ra, trong phương hướng nhiệm vụ năm 2018 nên đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, nhất là chỉ tiêu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng phát biểu
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Văn phòng HĐND tỉnh trong năm qua, đặc biệt là công tác tham mưu, phục vụ cho Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác trong năm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: cần có quy chế phối hợp với các ngành, địa phương để thực hiện nhuần nhuyễn, đạt hiệu quả cao; tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri chuyên đề; cần chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ, tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Thường trực, các ban HĐND tỉnh… Trên công tác xây dựng đảng: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phải xây dựng, thực hiện nghiêm kế hoạch, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo hiệu quả, chất lượng; tiếp tục duy trì và đổi mới sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề.
Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, công viên chức Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình hành động cụ thể; gương mẫu, đi đầu trong siết chặt kỷ cương công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh làm lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đình Tuấn.

Tác giả bài viết: Lưu Văn Thành - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn