Đoàn viên-thanh niên học sinh, sinh viên phải luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức trong sáng, có lối sống, văn hoá lành mạnh.

Thứ sáu - 15/12/2017 05:34
Sáng ngày 15/12/2017, Hội Cựu chiến binh – Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã tổ chức buổi nói chuyện “Tuyên truyền lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ”. Đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh dự và nói chuyện với hơn 300 đoàn viên, thanh niên của Trường
Tại buổi nói chuyện, các đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Lê Văn Vinh ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Hà Tĩnh nói riêng; khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên, là rường cột của nước nhà, là tương lai của đất nước. Thanh niên Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, luôn phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng vươn lên, không quản ngại gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Bác Hồ cùng các bậc tiền bối đã tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước trong thanh niên và nhân dân. Đảng đã bồi dưỡng lực lượng cốt cán, thành lập tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản, xây dựng các phong trào cách mạng trong thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta với những người trẻ là lực lượng xung kích đã đứng lên làm cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, thanh niên cả nước đã hưởng ứng phong trào “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”, anh dũng chiến đấu trên những tuyến đầu, xây dựng hậu phương vững chắc. Đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải, thế hệ trẻ tiếp tục tham gia thực hiện sứ mệnh tái thiết đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả hai miền Tổ quốc. Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng đã chú trọng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Đảng thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên, dẫn dắt thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định đi theo con đường cách mạng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên đã tiếp tục khẳng định là lực lượng xung kích cách mạng, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Bà Tưởng Thị Diên (người cầm súng) trong Đội gái thanh niên xung phong xã Kỳ Phương năm xưa. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN.

Đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả Bão số 10 tại Kỳ Anh
Thực hiện lời dạy của Bác: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thanh niên. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.
Nhìn chung, thế hệ trẻ Việt Nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ, có cả đoàn thanh niên học sinh sinh viên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động tham gia gây rối trật tự xã hội. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp
.
 
Đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Chủ tich Hội Cựu chiến binh Khối nhận định: hiện nay và thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ, cách mạng 4.0 và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ tiếp tục là đối tượng, mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội đang là nguy cơ lớn; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng. Môi trường văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ và công tác giáo dục thế hệ trẻ.
Vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ phải là nhiệm vụ thường xuyên nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Buổi nói chuyện là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng, góp phần định hướng, xây dựng thế hệ trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh sống có lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, có bản lĩnh vững vàng, giữ gìn bản sắc văn hóa con người Việt Nam./.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn