Ghi nhanh từ buổi Toạ đàm “Về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 08/11/2018 18:13
Sáng ngày 07/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thành phần tham gia Tọa đàm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, người đứng đầu các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Bí thư cấp ủy của 66 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

Chủ trì toạ đàm
Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy đã đến dự, chỉ đạo.
Trong buổi Tọa đàm, các đại biểu đã phân tích, liên hệ khá sâu sắc những vấn đề nhận thức chung, thực trạng tình hình, đề xuất một số nội dung nêu gương chủ yếu của người đứng đầu và các giải pháp mà cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần thực hiện trong tình hình hiện nay và những năm sắp tới.
Về nhận thức chung, các đại biểu đều khẳng định: Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết của người đứng đầu các cấp là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng; là yêu cầu trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu gương của người đứng đầu có tính dẫn dắt, lan toả, tác động mạnh mẽ đối với những người xung quanh, như người ta thường nói “cán bộ nào phong trào nấy”, và ngược lại "thượng bất chính, thì hạ tắc loạn". Tính nêu gương còn có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng đạo đức, văn hoá trong Đảng, cơ quan Nhà nước và các đoàn thể Nhân dân. Nêu gương phải toàn diện, thể hiện trong 3 mối quan hệ chính: với tự mình, với người, với việc một cách tự giác, tự thân, tự nhiên, bằng hành động của mỗi người. Thời điểm này, so với  mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 1015 - 2020) đề ra, sau 03 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được rất tích cực, thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra cho người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trách nhiệm rất to lớn và nặng nề.
Liên hệ với thực tiễn Đảng bộ Khối cũng như ở tỉnh ta hiện nay, các đại biểu cho rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp qua nhiều năm được Đảng giáo dục, rèn luyện, phần lớn được đào tạo cơ bản cả về lý luận, chuyên môn, quản lý; gương mẫu đi đầu trong công cuộc đổi mới; tâm huyết, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; phát huy dân chủ, là trung tâm đoàn kết nội bộ; mẫu mực trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; là nhân tố quan trọng đóng góp vào những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ta trong nhiều năm qua.

Đồng chí Phan Bá Linh - Đảng uỷ Trường Chính trị Trần Phú tham luận
 
Tuy nhiên, hiện nay có không ít người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thực sự tiêu biểu về phẩm chất, lối sống, trí tuệ, năng lực; không được cấp dưới và nhân dân tôn trọng, tín nhiệm, "tâm phục, khẩu phục"; qua hành vi, lối sống của cá nhân đã làm xấu đi hình ảnh người cán bộ, gây suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Các đại biểu đã chỉ ra một số biểu hiện cụ thể như: Là người đứng đầu nhưng thiếu tu dưỡng  trong lối sống, sinh hoạt, ứng xử; thiếu tự trọng, tham lam, vun vén cá nhân; nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đàng làm một nẻo, khi đương chức nói khác, nghỉ hưu rồi nói khác; chỉ biết đòi hỏi người khác, dễ dãi với chính mình, xuê xoa, tuỳ tiện, lãng phí; chỉ thích làm những gì mình muốn, việc thuộc trách nhiệm phải làm nhưng nếu không đem lại lợi lộc cho bản thân thì không hăng hái làm; lười học tập, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; xem thường cấp dưới và nhân dân, ngại tiếp dân v.v.. Một số đại biểu còn đưa ra những thông tin, số liệu cụ thể khiến nhiều người không thể không quan tâm, như: Qua kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong 3 năm gần đây, 100% người đứng đầu được kiểm tra đều có vi phạm, khuyết điểm ở các mức độ khác nhau, trong đó  phải xử lý kỷ luật 19 đồng chí từ cấp trưởng phòng trở lên, hình thức nhẹ nhất là khiển trách, nặng nhất là cách chức.
Các đại biểu cũng đã chỉ ra 3 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên, đó là: Bản thân người đứng đầu thiếu tự giác, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện; công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả; tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong đảng còn hạn chế.
Về những nội dung mà người đứng đầu các cấp cần nêu gương trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới, các đại biểu cho rằng: Để làm tròn trách nhiệm người lãnh đạo cao nhất của cơ quan, tổ chức, bộ phận, mảng công việc.., người đứng đầu phải: (1) Nói đi đôi với làm; (2) Nghiêm khắc với chính mình, thực hiện "cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư", "dĩ công vi thượng"; (3) Đi đầu, làm trước trong thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng; (4) Tôn trọng tập thể, đặt mình đúng vị trí trong tập thể và thực hiện tròn vai của người đứng đầu; (5) Nghiêm túc, kiên quyết, không ngại va chạm; (6) Gương mẫu tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ; (7) Biết đặt mình vào địa vị người khác (cấp trưởng biết đặt mình vào địa vị cấp phó và nhân viên để biết họ trông đợi gì ở người đứng đầu); (8) Trong sáng về đạo đức, lối sống; nghiêm túc, mẫu mực trong sinh hoạt, ứng xử.
Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, trong đó nhấn mạnh: Về phía các cấp ủy, tổ chức Đảng: (1) Tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trước hết là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”..; (2) Thực hiện công khai, dân chủ, khoa học trong công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện tốt quy trình xử lý công việc; (3) Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; thực hiện lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với người đứng đầu; (4) Xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, quy chế nhằm kiểm soát quyền lực; tăng cường giám sát của tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; (5) Có cơ chế giao quyền chủ động, chế độ đãi ngộ tương xứng; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu gương mẫu, gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đối với bản thân, người đứng đầu phải tự giác, quyết tâm, thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, đặt mình dưới sự giám sát của Đảng và Nhân dân.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
Phát biểu chỉ đạo buổi Tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, chủ đề buổi Toạ đàm nêu ra là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là ngay sau khi có Quy định  số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”. Qua phát biểu, các đại biểu nhận thức khá đầy đủ về vai trò của người đứng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hà Tĩnh thời gian qua đạt nhiều kết quả; đoàn kết, dân chủ ngày càng được mở rộng; cán bộ nhân dân tin tưởng hơn, cũng là nhờ có vai trò, đóng góp từ sự nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này chưa đồng đều, từ nhận thức tới hành động còn có khoảng cách; các đề xuất đưa ra tại buổi Tham luận chưa rõ ràng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, cả nước và tỉnh ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bên ngoài, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện "diễn biến hoà bình" nhằm gây mất ổn định, hòng tiến tới thay đổi chế độ chính trị nước ta. Bên trong, các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá, "quay giáo trở cờ" đã xuất hiện với nhiều cấp độ khác nhau. Đảng ta đã, đang và sẽ ban hành nhiều chủ trương, quy định mới về trách nhiệm nêu gương, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Điều đó cho thấy, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, cán bộ đảng viên, trước hết người đứng đầu nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng. Người đứng đầu phải nêu gương trước, tạo lan toả, dẫn dắt cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, noi theo; nêu gương bằng hành động, là những "tấm gương sống" như Bác Hồ từng dạy; phải có kế hoạch, cam kết, công khai cho mọi người giám sát. Cấp ủy các cấp phải tiếp tục chấn chỉnh cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, có biểu dương, có phê phán, kiên quyết xử lý vi phạm, nhằm củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng.
Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các tham luận của đại biểu, đồng chí Trần Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết luận: Trước mắt, các cấp ủy cơ sở cần tập trung khắc phục các hạn chế liên quan đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, như: Chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng; thiếu gương mẫu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, chấp hành các quy chế, quy định; chưa coi việc nêu gương là trách nhiệm bắt buộc… Đồng thời chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc đăng ký, cám kết và công khai nội dung đăng ký cam kết của cán bộ đảng viên; việc đánh giá định kỳ; công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình; công tác kiểm tra giám sát đảm bảo thực chất, hiệu quả.
Phát huy thành công và ý nghĩa của buổi Tọa đàm, Đảng ủy Khối sẽ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để đưa nội dung này thành chủ đề sinh hoạt trong toàn Đảng bộ, gắn với quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 trong thời gian tới.
                                                               

Tác giả bài viết: Lê Văn Vinh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn