Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ hai - 08/07/2019 14:56
Chiều ngày 5/7/2019. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham dự có lãnh đạo các Ban đảng Đảng ủy Khối, lãnh đạo UBKT các Đảng bộ cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT báo cáo sơ kết
Sáu tháng đầu năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức hội nghị UBKT phiên thứ Nhất bầu các phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phân công nhiệm vụ UBKT Đảng ủy Khối; chỉ đạo cấp ủy, UBKT cơ sở  xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; giải quyết dứt điểm các vấn đề mới nảy sinh liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, ổn định tình hình tại cơ sở; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kiểm tra 06 tổ chức đảng, 05 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở; giám sát 8 đảng ủy, 01 chi ủy cơ sở. Đến nay cấp ủy đã hoàn thành ½ số cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
UBKT Đảng ủy Khối đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên là phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, sau kiểm tra đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật bằng hình thức cách chức vụ phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đảng viên vi phạm; kiểm tra 02 tổ chức đảng (01 Ban chấp hành Đảng bộ, 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), kết luận 01 chi bộ có vi phạm; triển khai kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng ủy cơ sở. Tập trung kiểm tra tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường kiểm tra việc thu nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính đảng.
Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung tham mưu chỉ đạo, thực hiện; chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, tổ chức nghiêm túc Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ban hành các quy chế, quy định thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa công sở.
Các cấp ủy, UBKT cơ sở đã có quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đã kiểm tra 23 tổ chức đảng, 06 đảng viên; giám sát 24 tổ chức đảng 71 đảng viên. UBKT cơ sở đã kiểm tra 07 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 27 tổ chức đảng. Giám sát 34 tổ chức đảng, 92 đảng viên. 6 tháng đầu năm các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên vi phạm.
Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện đúng tiến độ, theo chương trình, kế hoạch xây dựng đầu năm. Giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của cấp ủy, người đứng đầu và UBKT các cấp được nâng lên. Các tổ chức đảng tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình. Phát hiện kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, nhắc nhở, phòng ngừa vi phạm đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.
Tuy vậy một số đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát còn chậm, nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, thậm chí có đơn vị chưa thực hiện. Nhiều cấp ủy, UBKT chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng theo quy định. Một số đơn vị chậm thực hiện quy trình xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát từ đầu năm; quan tâm giám sát thường xuyên, ngăn ngừa, phòng ngừa vi phạm nhất là từ chi bộ; phát hiện sớm những vấn đề nội bộ từ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng kết quả sau kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nội bộ; quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị
Kết luận hội nghị đồng chí Lê Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của năm; quản lý tốt tài chính đảng, đảng phí; phối hợp quản lý, theo dõi đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên UBKT ở các đảng bộ cơ sở; tiếp tục tăng cường và cung cấp thông tin hai chiều, thường xuyên phản ánh tình hình cơ sở nhằm giúp công tác kiểm tra giám sát phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.
 

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn