Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 25/11/2019 17:17
Sáng ngày 22/11/2019, Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã họp cho ý kiến về một số nội dung dự thảo báo cáo đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện Đại hội báo cáo chi tiết dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương báo cáo, trong đó phân tích các nội dung, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, tập trung thảo luận chủ đề đại hội, các chỉ tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ghi nhận sự chuẩn bị của Tổ giúp việc, đồng thời nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI có ý nghĩa hết sức quan trọng; xây dựng dự thảo văn kiện cần ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát đầy đủ những kết quả đạt được; chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, thể hiện năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh sáng tạo, phát triển doanh nghiệp bền vững.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, Tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, kịp thời xây dựng dự thảo báo cáo cáo chính trị đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra. Các đồng chí thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, quá trình tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI cần bám sát, cập nhật và vận dụng những chủ trương, định hướng của Tỉnh, đảm bảo phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Phan Xuân Bính - Ban Tổ chức Đảng ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn