Phát huy vai trò của Đảng bộ Sở Công Thương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làm động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Thứ năm - 27/08/2020 20:38
Trong những năm qua, kinh tế Hà Tĩnh đã có nhiều khởi sắc và phát triển vượt bậc. Điều đó được minh chứng bằng các chỉ tiêu kinh tế quan trọng, GRDP liên tục tăng cao trên mức bình quân của cả nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,75%. Chất lượng từng bước được nâng lên, không còn chủ yếu dựa vào vốn đầu tư như giai đoạn 2011 - 2015, mà động lực chính là từ sản xuất công nghiệp. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên trên 70 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp còn 12,2%, công nghiệp - xây dựng 45,5%, dịch vụ 42,3%.
Công nghiệp tăng trưởng nhanh, bình quân đạt 46,7%, tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (giai đoạn 1) đi vào hoạt động, trở thành hạt nhân tăng trưởng của tỉnh. Một số dự án công nghiệp quan trọng được khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả[1]. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực mới như thép, điện đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế tỉnh nhà.
Toàn tỉnh hiện có 02 khu kinh tế, 03 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp được thành lập, thu hút 1.108 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 107.479 tỷ đồng và 75 dự án có vốn đầu tư nước ngoài có tổng số vốn đăng ký trên 12 tỷ USD. Hà Tĩnh đang là điểm đến của nhiều tập đoàn kinh tế lớn đến từ các nước phát triển như: Nhật Bản, Đức, Mỹ, Hàn Quốc...
Khu liên hợp gang thép Formosa giai đoạn 1 có số vốn đầu tư trên 12 tỷ USD, gồm 2 lò cao với tổng công suất 7,1 triệu tấn thép/năm. Công nghệ sản xuất, hệ thống xử lý chất thải hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, đang tác động lớn đến ngành công nghiệp cả nước và khu vực. Từ khi đi vào vận hành 2 lò cao, Formosa đã cung cấp ra thị trường hơn 7 triệu tấn thép cuộn cán nóng và thép dây, phôi thép. Trong đó thị trường nội địa tiêu thụ 70-80% với nhiều khách hàng lớn, như: Tập đoàn Hoa Sen, ôtô Trường Hải, Tập đoàn Hòa Phát… Ngoài Formosa, nhiều nhà máy có quy mô lớn, lĩnh vực năng lượng mới đã được đầu tư, hoạt động hiệu quả. như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (CS 1.200MW), Dự án điện mặt trời Cẩm Hòa (Công suất 50MWp); Nhà máy sợi Vinatex Hồng Lĩnh; Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; Nhà máy gỗ MDF Vũ Quang (công suất 159.000 m3/năm)… Toàn tỉnh có hệ thống lưới điện được đầu tư xây dựng, nâng cấp đảm bảo an toàn, ổn định. Các dự án năng lượng đã phát với tổng công suất 1.950MW, sản lượng điện sản xuất hòa lên lưới quốc gia mỗi năm đạt trên 7 tỷ Kwh. Hiện nay, đang đẩy nhanh tiến độ để khởi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (CS 1.200MW); nhiều dự án năng lượng tái tạo, như: Điện mặt trời, điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa đã phát điện chính thức từ ngày 15/6/2019. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Đến nay có 07 cụm công nghiệp được doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.161 tỷ đồng.
Để có chiến lược lâu dài trong phát triển công nghiệp theo định hướng quốc gia và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Vừa qua Đảng ủy Sở Công thương đã chỉ đạo xây dựng đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại”, tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã khẳng định “Phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là cơ sở, động lực để phát triển các ngành kinh tế khác. Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với đảm bảo quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội”, đề ra nhiều giải pháp về phát triển công nghiệp trong thời gian tới có tính lý luận và thực tiễn cao. Trong đó, có những giải pháp rất quan trọng như: Tập trung rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; lấy công nghiệp làm nền tảng, động lực cho sự tăng trưởng kinh tế xã hội…
Sau khi Nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành, Đảng ủy Sở Công thương đã tập trung lãnh đạo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp đến năm 2025, tập trung vào 3 nhóm chính sách: (1) Chính sách phát triển khu, cụm công nghiệp trong đó chú trọng xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư các dự án công nghiệp; (2) chính sách phát triển công nghiệp; (3) chính sách khuyến công với mong muốn thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng vàkết nối chặt chẽ với các ngành kinh tế trong khu vực. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định trình tự, thủ tục để thực hiện chính sách theo Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Trên cơ sở định hướng sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự thảo luận rộng rãi, đồng thuận, thống nhất cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Sở. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Sở Công thương đã xác định tập trung lãnh đạo, tham mưu phát triển ngành công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững, là động lực chính trong nền kinh tế tỉnh. Phát triển các cụm ngành chủ lực theo hướng chế biến sâu, tăng tính chuyên môn hóa, trình độ công nghệ và kết nối với khu vực. Đồng thời rà soát, đánh giá, tính toán, dự báo có tính khoa học đối với các chỉ tiêu trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, cụ thể:
Một là: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11,9%/năm. Quy mô ngành công nghiệp đến năm 2025 (theo giá so sánh 2010) đạt trên 148.000 tỷ đồng. Tỷ trọng khu vực công nghiệp trong GRDP đạt trên 47,24 %[2].
Hai là: Phấn đấu tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đạt trên 70%; các cụm công nghiệp đạt trên 75%. Trên 70% khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.
Ba là: Đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện năng cho sự phát triển của tỉnh. Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới chiếm trên 10% vào năm 2025 trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn.
Bốn là: Triển khai đồng bộ các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững được phổ biến và áp dụng rộng rãi tại cộng đồng và các doanh nghiệp. Phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân của các cơ sở công nghiệp từ 5-15% tùy từng ngành hàng[3].
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định mục tiêu “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển” và nhiệm vụ chủ yếu là tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng: Chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp.
Thời gian tới, Đảng bộ Sở Công thương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn minh, văn hóa công sở. Thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển ngành Công thương nói chung và hoạt động công nghiệp nói riêng, sớm đưa Hà Tĩnh thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030./.
 

[1] Dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF/HDF Thanh Thành Đạt tại CCN Vũ Quang; một số dự án công nghiệp tại KCN Gia Lách, CCN Nam Hồng, CCN Phù Việt, CCN Bắc Cẩm Xuyên; dự án điện mặt trời tại Cẩm Xuyên.
[2] Dự thảo BC chính trị ĐH Đảng bộ tỉnh ngày 22/5/2020 đề ra là “trên 47%”
[3]Mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất thép giảm 5-12%, sản xuất hóa chất 10%; dệt may 6,8%; rượu, bia, nước giải khát 4,6-8,4%

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương

Nguồn tin: Tham luận tại Đại hội Đảng bộ Khối các CQ&DN tỉnh lần thứ XVI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn