Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thứ năm - 18/07/2019 11:45
Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên và sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai, thực hiện với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên; các tổ chức đoàn thể đã quan tâm phát hiện nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy những quần chúng ưu tú để xem xét cử đi học các lớp bồi dưỡng và xét kết nạp vào đảng; Đảng ủy Khối đã thường xuyên đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho các lớp đối tượng kết nạp đảng, trong công tác giảng dạy, đến việc đánh giá chất lượng học tập của học viên, giám sát việc giới thiệu kết nạp đảng tại các tổ chức cơ sở đảng, kiểm tra nhận thức đối với quần chúng trước khi xét kết nạp đảng,... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã mở 25 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.991 đối tượng kết nạp Đảng, 22 lớp lý luận chính trị cho 1.852 đảng viên mới, kết nạp kết nạp được 1.534 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 1.677 đồng chí.

Thường trực Đảng ủy Khối tặng thưởng học viên xuất sắc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Cùng với phát triển Đảng viên, Đảng ủy Khối luôn quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, từ năm 2017 đến nay có 82 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 35 đảng viên bị xử lý kỷ luật; 97 đảng viên bị xóa tên do bỏ sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí từ 03 tháng trở lên; 28 đảng viên bị xóa tên do đã thay đổi công tác nhưng không chuyển sinh hoạt Đảng; 03 đảng viên bị xóa tên do sau khi nghỉ công tác để hưởng chế độ BHXH nhưng không chuyển sinh hoạt Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; củng cố lòng tin của cán bộ, Nhân dân, người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn một số hạn chế: Công tác quản lý đảng viên thiếu thường xuyên, chặt chẽ cả ở nơi công tác và nơi cư trú. Công tác phát triển đảng viên ở một số tổ chức đảng còn chạy theo số lượng, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên có nơi chưa sát thực. Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, một số đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.
Từ thực trạng trên cho thấy, việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Để làm tốt được nội dung này, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với cán bộ, nhân dân, người lao động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.
Thứ hai, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, giám sát việc thực hiện quy trình kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức đối với các tổ chức đảng. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
Thứ ba, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú để quản lý đảng viên.
Thứ tư, các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Các tổ chức đoàn thể quan tâm giáo dục, giới thiệu quần chúng ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Tích cực giữ gìn lý tưởng cao đẹp của mỗi đảng viên, để mỗi đảng viên ghi nhớ mãi lời tuyên thệ thiêng liêng trong lễ kết nạp Đảng suốt quá trình công tác. Đây cũng chính là những giải pháp căn cơ và bền vững, góp phần ngăn chặn những biểu hiện tự suy thoái về chính trị, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Thứ năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phê bình, kỷ luật nghiêm minh đối với những đảng viên vi phạm.

Tác giả bài viết: Phan Xuân Bính - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn