Từ Lênin - Cách mạng Tháng Mười Nga đến con đường cách mạng Việt Nam của Bác.

Chủ nhật - 05/11/2017 19:52
Vào cuối năm 1917 tức là cách đây 100 năm, Nguyễn Tất Thành từ nước Anh trở lại nước Pháp. Tại đây, Người tiếp nhận những thông tin đầu tiên về Cách mạng Tháng Mười Nga. Với sự mẫn tiệp Người nhận ra rằng: Trên thế giới đã xảy ra một sự kiện lớn lao chưa từng có: Một dân tộc đã lật đổ bọn áp bức bóc lột mình, tự tổ chức quản lý mọi công việc đất nước, không cần bọn chủ và bọn toàn quyền. Việc đó xảy ra ở nước Nga với những người dũng cảm phi thường và người đứng đầu là V.I. Lênin và Người đã quyết định ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, ủng hộ Lênin bằng cảm tính tự nhiên nhất.

Lãnh tụ Đảng Bolshevik V. I. Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết toàn Nga ngày 7-11-1917 tại điện Smolnya, ngay sau khi chiếm Cung điện Mùa Đông. (Ảnh: pereplet.ru) - báo Nhân dân điện tử
Năm 1919, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng Xã hội Pháp, là một thành viên tích cực nhất vận động Đảng Xã hội Pháp gia nhập Quốc tế III và bảo vệ Cách mạng Nga. Đây là mốc quan trọng đầu tiên, phản ánh sự chuyển biến cả trong tư tưởng lẫn hành động của Nguyễn Ái Quốc, đó là từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa xã hội khoa học. Sau khi được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đăng trên báo L’Humanité đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc. Sau này, Người kể lại sự kiện quan trọng đó trong bài viết cho tạp chí Các vấn đề phương Đông (Liên Xô) nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Lênin: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” và Người đã viết thư gửi Quốc tế Cộng sản cho biết Luận cương này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành thế giới quan của Người và giúp Người dứt khoát đi theo Quốc tế III. Cũng từ giờ phút ấy, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản, và là người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc với suy nghĩ: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc…”. Vì thế, tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Paris - Pháp đi Liên Xô. Đầu tháng 7-1923, Người đến Mátxcơva. Ngày 21-1-1924, được tin Lênin qua đời, Người xúc động viết trong bài Lênin và các dân tộc thuộc địa: “Từ những người nông dân Việt Nam đến người săn bắn trong các rừng Đahômây, cũng đã thầm nghe nói rằng ở một góc trời xa xăm có một dân tộc đã đánh đuổi được bọn chủ bóc lột họ và hiện đang tự quản lấy đất nước mình… Họ cũng đã nghe nói rằng, nước đó là nước Nga, rằng có những người dũng cảm, mà con người dũng cảm nhất là Lênin… Họ còn được biết rằng người lãnh tụ vĩ đại này muốn giải phóng các dân tộc khác nữa… Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cách mạng xã hội”.
Kỷ niệm 2 năm ngày mất của Lênin (1926), Nguyễn Ái Quốc viết bài: “Lênin và phương Đông”, Người khẳng định: “Lênin là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”; “Đối với tất cả các dân tộc bị áp bức và bị nô dịch, Lênin đã thể hiện một bước ngoặt trong lịch sử cuộc đời đau khổ và bị mất quyền của họ, đã tượng trưng cho một tương lai mới, xán lạn”. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Người lại tiếp tục khẳng định rằng: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.
Từ ngày 6/1 đến ngày 8/2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở của học thuyết và chủ nghĩa Mác-Lênin, Người đã hợp nhất 3 tổ chức đảng yêu nước thành một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người cho rằng: “… nhờ Đảng của những người Bôn-sê-vích và của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại mà ở Việt Nam có một đảng mác-xít lê-nin-nít”.
Những ngày đầu năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Luận cương của Lênin, tư tưởng và ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga theo Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam. Bắt đầu từ đây, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để từng bước xóa bỏ chế độ quân chủ áp bức bóc lột nhân dân; xóa bỏ sự can thiệp của các thế lực đế quốc bên ngoài để làm nên thắng lợi của cách mạng dân tộc, dân chủ -  Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp tục mở đường cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta tiếp tục hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối, tiến hành công cuộc đổi mới đưa dân tộc ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.


Bác Hồ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3, năm 1960. ảnh tư liệu.
Một thế kỷ đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, tuy đời sống chính trị xã hội thế giới có những biến đổi sâu sắc, nhưng tầm vóc, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn nguyên giá trị đối với nhân loại tiến bộ đặc biệt là với cách mạng Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế… Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”.
Toàn Đảng và toàn dân ta mãi mãi khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đi theo con đường do Lênin vĩ đại vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, đối với Lênin vĩ đại… là vô cùng sâu sắc”.
* Bài viết có sử dụng tư liệu từ Hồ Chí Minh Toàn tập

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn