Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

Chủ nhật - 18/10/2020 10:50
Sáng ngày 29/8/2017 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ, thông tin chuyên đề “Nhận diện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo và định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới”; Hướng dẫn kỹ năng, phương pháp sử dụng và tổ chức lực lượng đấu tranh phòng chống các thông tin xấu độc qua mạng xã hội”
Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Thành phần dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối; đại diện Thường trực các đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh; các đồng báo cáo viên Đảng uỷ Khối; các đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo các đảng bộ, chi bộ cơ sở và bí thư các chi đoàn trực thuộc Đoàn khối.
1 58
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã truyền đạt chuyên đề
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã truyền đạt chuyên đề Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay đồng thời định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới; đặc biệt lưu ý các thủ đoạn cuộc chiến tranh ý thức hệ của các thế lực thù địch; với chủ trương phá hoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học, giáo dục... Song, trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về tư tưởng - văn hóa; xuyên tạc, bôi nhọ, đả kích bản sắc văn hóa dân tộc, truyền bá văn hóa, lối sống tư sản phương Tây vào nước ta - lối sống thực dụng, vụ lợi cá nhân, sùng bái đồng tiền...; tìm hiểu, móc nối, mua chuộc, lôi kéo, kích động trí thức, văn nghệ sĩ có tư tưởng bất mãn, thù địch, cơ hội, hữu khuynh cực đoan, sa đọa về phẩm chất đạo đức,... vào con đường phản bội, chống Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tấn công quyết liệt vào nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đả kích đường lối cách mạng của Đảng, bài xích định hướng xã hội chủ nghĩa; tung ra những bài viết xuyên tạc, vu khống, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo nên một sự “tự diễn biến” từ bên trong, trước hết là “tự diễn biến” về nhận thức, tư tưởng, từ đó dẫn đến những “tự diễn biến” về chính trị, lập trường quan điểm, phụ họa với những quan điểm sai trái, phát ngôn theo luận điệu của các thế lực thù địch, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Song song với đó các thế lực thù địch xác định cần phải phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là một trong 3 lĩnh vực cơ bản để hướng lái, chuyển hóa cách mạng Việt Nam…
Từ những vấn đề trên có thể thấy, âm mưu chủ yếu của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, làm chệch mục tiêu phát triển đất nước, đường lối phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu cuối cùng là thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy chúng ta cần nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không bất ngờ, giao động trước sự tấn công trên mặt trận chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch. Mọi cán bộ, đảng viên cần bình tĩnh xem xét, phân tích và nhận rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, từ đó làm thật tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, vạch rõ âm mưu của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó cũng cần phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch với các ý kiến đóng góp tích cực của một số quần chúng nhân dân theo hướng xây dựng, tâm huyết với con đường phát triển của đất nước… Chủ động thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm sai trái trên internet, nhằm tạo ra sự "miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phê phán, vạch trần, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái là một nhiệm vụ hàng đầu trong tình hình mới.
Tiếp đó Hội nghị đã được đồng chí Phan Thị Bích Ngọc – Phó trưởng phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh uỷ Hướng dẫn kỹ năng, phương pháp sử dụng và tổ chức lực lượng đấu tranh phòng chống các thông tin xấu độc qua mạng xã hội”
  Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng Internet làm phương tiện tuyên truyền thông qua các hình thức: Sử dụng các Website, dịch vụ thư điện tử (email), trang mạng xã hội (facebook), Zalo các dịch vụ hội thoại (chat), điện thoại (VoIP), diễn đàn (forum), Twitter, Youtube, MySpace… qua đó chúng tích cực lôi kéo, tuyên truyền bôi nhọ lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, đả phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, ủng hộ, cổ vũ cho các thế lực quá khích, phản động trong nước. Rõ ràng là mạng Internet đã bị lợi dụng để thực hiện những ý đồ xấu làm hủy hoại niềm tin trong xã hội, tạo sự bất ổn, “tự diễn biến” để thực hiện ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Việc nhìn nhận và phân tích rõ bản chất cũng như động cơ của những luồng thông tin này là hết sức cần thiết. Người sử dụng Internet cần nhận diện những trang báo, trang thông tin, những diễn đàn trên mạng xã hội đã và đang hàng ngày liên tục đăng tải những thông tin xấu độc; cần phải thận trọng, cảnh giác, sàng lọc thông tin. Không nên đăng tải, chia sẻ thông tin từ những trang web, trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc… đặc biệt cần thực hiện tốt chế độ bảo mật khi sử dụng Internet, tránh để lộ lọt thông tin cá nhân và tổ chức.
 Để đấu tranh, phòng chống các thông tin xấu độc trên mạng xã hội cần mở rộng và phát triển lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh trên Internet. Phát huy vai trò của các Blogger trong đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các trang mạng. Thành lập một số website với tư cách là cổng thông tin, diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt; trực tuyến tranh luận, giải thích với những người có ý kiến, quan điểm khác biệt, hoặc phản bác những quan điểm thù địch, chống đối chế độ. Xây dựng hệ thống phương tiện, kỹ thuật đủ sức mạnh, quản lý kết nối mạng an toàn trong,  ngăn chặn các trang web, blog đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, có nội dung phản động.
 Sự phát triển của Internet là thành tựu của nhân loại và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người trên toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực, đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng thành tựu đó để mạng lại những tác hại không hề nhỏ. Nếu những người sử dụng mạng xã hội không vững vàng trong nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị đúng đắn, thiếu thông tin chính thống, khi tiếp xúc với những quan điểm sai trái, thù địch sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến mơ hồ, mất niềm tin. Nhận diện và tổ chức lực lượng đấu tranh với những thông tin xấu - độc, những chiêu trò vụ lợi trên mạng xã hội là việc làm cần thiết hiện nay.
2 54
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà- Phó bí thư Đảng uỷ Khối kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà- Phó bí thư Đảng uỷ Khối, đề nghị các đồng chí báo cáo viên, phụ trách tuyên giáo đảng uỷ, chi uỷ, bí thư các chi đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhận diện các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá, thông qua Internet, các trang mạng xã hội để có các giải pháp đấu tranh hiệu quả; đồng thời tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh (2/9), 87 năm Xô Viết Nghệ - Tĩnh, Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

CTr - Tháng 3/2021

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021

02/03/2021

CTr - Tháng 02/2021

Chương trình công tác tháng 02 năm 2021

08/02/2021

17-GM/ĐUK

Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2021

25/01/2021

16-GM/ĐUK

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

25/01/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay3,129
  • Tháng hiện tại34,479
  • Tổng lượt truy cập355,779
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây