Doanh nghiệp, doanh nhân khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh học tập và làm theo Bác

Thứ sáu - 16/10/2020 04:22
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho doanh nhân. Ngày 13/10/1945 - trong bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, Người viết “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”
Thấm nhuần tư tưởng, tình cảm của Bác, các tổ chức cơ sở Đảng là doanh nghiệp thuộc Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình trong đơn vị mình, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động.
5 11
Đảng bộ Khối tuyên dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, trong nước và trong tỉnh, các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết nội bộ, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, khởi nghiệp, sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp trong khối luôn là đầu tàu góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, tham gia có trách nhiệm các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, vì cuộc sống cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh….Bên cạnh đó, học Bác, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn với các phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.
Các doanh nhân đứng đầu cấp ủy, gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quan tâm người lao động, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và Nhà nước. Cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao.
Từ trong thực tiễn các hoạt động, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lao động, sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng.  Là những điển hình cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, có ý chí làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện kinh doanh mới, luôn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thành công cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhiều năm liền được tỉnh nhà tôn vinh trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong học tập và làm theo Bác.
Có thể kể đến: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp – Xây lắp và Thương mại, Công ty Cổ phần Dược, Công ty cổ phần Đăng kiểm…tiếp tục đẩy mạnh phong trào “an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”.... với các phong trào thi đua sản xuất giỏi, thực hiện tốt việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp.
Công ty Điện lực, Công ty Cổ phần nước... tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh phong trào “năng suất-chất lượng-hiệu quả”, “tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu”, tiếp thu, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh.
Công ty Xăng dầu, Viễn thông, Bưu điện, … thực hiện tốt phương châm “phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”, thường xuyên duy trì phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh.
Các doanh nghiệp trong Khối Tài chính- Ngân hàng thực hiện các biện pháp tích cực để luân chuyển nguồn vốn, phục vụ phát triển sản xuất, đồng hành với doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn...
Bên cạnh những tập thể tiêu biểu đó, các cá nhân điển hình học Bác trên các lĩnh vực “làm việc sáng tạo, tận tuỵ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”,“Doanh nhân tâm tài” như các đồng chí: Nguyễn Thị Diên, Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT; Võ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng Dầu; Trần Danh Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Ngụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực; Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại; Võ Thị Hồng Minh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng; Võ Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh… là doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định pháp luật, đóng góp ngân sách cao, tích cực đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, hội nhập và có trách nhiệm với cộng đồng.
Kỳ vọng có được môi trường thuận lợi để doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, doanh nhân Lê Đức Thắng - Bí thư Đảng bộ, Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh nhà tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ xúc tiến thương mại, khuyến khích đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản trị doanh nghiệp góp phần đưa tỉnh nhà phát triển”.
Để xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong Khối cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi tổ chức và cá nhân; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong doanh nghiệp những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05; gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, liên doanh, liên kết cùng đầu tư kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; tạo nhiều của cải, vật chất cho xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào ngân sách Nhà nước; nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng xã hội. Từ đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thành một tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, là trung tâm công nghiệp của khu vực và cả nước./.

Tác giả bài viết: Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí thư ĐUK các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

CTr - Tháng 3/2021

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021

02/03/2021

CTr - Tháng 02/2021

Chương trình công tác tháng 02 năm 2021

08/02/2021

17-GM/ĐUK

Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2021

25/01/2021

16-GM/ĐUK

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

25/01/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,129
  • Tháng hiện tại34,486
  • Tổng lượt truy cập355,786
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây