Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

https://dukcq.hatinh.gov.vn


Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2020

Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn là tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước. Công ty có chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, hoạt động trên địa bàn 4 xã vùng Biên giới Việt - Lào, thuộc huyện Hương Sơn, với diện tích 19.883,49 ha. Đồng thời, tổ chức sản xuất, kinh doanh gạch Tuynel, chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh…
Là doanh nghiệp có truyền thống khai thác, chế biến và sản xuất, kinh doanh các mặt hàng về gỗ từ rừng tự nhiên. Từ trước đến nay, người lao động và dân cư trong vùng sinh sống bằng nghề khai thác các sản phẩm rừng là chủ yếu. Trong những năm qua, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng tự nhiên trên toàn quốc, từ cuối năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã không ngừng trăn trở, suy nghĩ làm gì để phát triển bền vững doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho người lao động, xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ Công ty với hơn 65 xây dựng, phát triển và đã được Đảng và Nhà nước 02 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ và trong thời kỳ Đổi mới. Với sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Năm 2020, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.
Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy Công ty thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng bằng những việc làm và hành động thiết thực, cụ thể như: Ngoài việc, kịp thời quán triệt tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong năm 2020, Đảng ủy luôn duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển rừng bền vững để mọi cán bộ, đảng viên chung sức xây dựng đơn vị. Chủ động sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu quả, kiện toàn lại Hội đồng thành viên (HĐTV), bổ nhiệm mới Chủ tịch HĐTV và Giám đốc Công ty; tinh giảm bộ máy hành chính; đảm bảo kịp thời quyền lợi và chế độ cho người lao động trong quá trình sắp xếp lại lao động trong đơn vị … Tiếp tục chỉ đạo HĐTV và các phòng, ban thực hiện phương án Quản lý rừng bền vững trên toàn bộ diện tích rừng được giao, giai đoạn 2016 - 2050 theo Quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Tổ chức FSC (Hội đồng quản lý rừng) quốc tế công nhận.
Đảng ủy Công ty thường xuyên quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước trong đoàn viên, hội viên, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm của các thể hệ cán bộ, đảng viên và người lao động của Công ty qua các thời kỳ. Công tác đào tạo và phát triển đảng được quan tâm, có 02 đồng chí hoàn thành chương trình đạo tạo Thạc sỹ, 03 đồng chí tham gia học Cao cấp chính trị, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp 02 đảng viên mới. Hoạt động tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo tiếp tục được phát huy: Năm 2020, Công ty đã tham gia đồng hành xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Hồng hơn 100 ngày công; hỗ trợ các xã Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Sơn Tây và Sơn Kim I hơn 100 triệu đồng; sắp xếp, bố trí Nhà Văn hóa Công ty làm Khu cách ly phòng chống Covid - 19 của tỉnh và hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch...
Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng để bảo vệ phòng, chống cháy rừng và khai thác trái phép lâm sản, nên thời gian qua không có vụ việc vi phạm nào xẩy ra trên địa bàn công ty quản lý. Thường xuyên vận động Nhân dân trong vùng tích cực tham gia bảo vệ rừng, không để tình trạng xâm canh, xâm cư, tranh chấp lấn chiếm đất rừng. Hướng dẫn, giúp đỡ người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đối với diện tích rừng sản xuất được giao là điều kiện quan trọng để nâng cao thu nhập và đời sống của người dân góp phần vào việc bảo vệ rừng của đơn vị. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty phối hợp với Bộ đội Biên phòng, chính quyền và người dân tập trung bảo vệ 60 ha rừng cây bản địa, trong đó chủ yếu là Lim xanh tại Ngã Đôi thành vùng sinh cảnh đặc biệt để chăm sóc, nuôi dưỡng hệ thực vật, đảm bảo đúng nghĩa “rừng vàng” vốn có để phát triển thành rừng cây giống. Duy trì, phát triển nguồn gen quý hiếm của các loài cây bản địa, đặc biệt là Lim xanh và mỗi năm đã có khoảng 50 - 60 vạn cây giống được ươm trồng từ rừng cây bản địa này để trồng bổ sung vào diện tích rừng do đơn vị quản lý.

anh cong ty huong son

Lim xanh nguồn gen quý đang được Công ty bảo vệ. Ảnh Tư liệu

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Nhận thức được trách nhiệm với Công ty, với người lao động và với người dân trên địa bàn. Cùng với sự phát triển của xã hội, việc sản xuất kinh doanh theo ngành nghề truyền thống của Công ty nói riêng và người dân sống trên địa bàn phải thay đổi để phù hợp với quy luật phát triển và xu thế chung. Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo HĐTV, Ban Giám đốc nghiên cứu chuyển đổi sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, vừa đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phát huy lợi thế tự nhiên về tài nguyên đất đai, vừa đảm bảo đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, là việc gắn kết với người dân trong vùng và các thế hệ cán bộ, công nhân và con em trong đơn vị đã từng gắn bó với Công ty từ những ngày đầu mới thành lập, như vậy thì Đảng bộ Công ty mới có điều kiện thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do Nhà nước giao và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Từ nhiều năm qua và trong năm 2020, Đảng ủy Công ty đã tập trung đầu tư Nhà máy Gạch Tuynel công suất 15 triệu viên/năm; đầu tư Trang trại chăn nuôi lợn nái với quy mô 350 con; đầu tư đường điện 35 KV và Trạm biến áp 1.000KVA-35/0,4 KV… Kết quả, năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Doanh thu đạt 45 tỷ đồng, đạt 310% so với kế hoạch; nộp ngân sách 300 triệu đồng/50 triệu đồng; lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với kế hoạch; nộp Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế … 2,6 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; lương bình quân 5,4 triệu đồng, đạt 102% so với năm 2019…
Năm 2021, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng và đất rừng được giao, duy trì quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Đầu tư phát triển giữ gìn nguồn gen, tiến tới thương mại hóa các loại cây trồng bản địa. Tiếp tục đầu tư thực hiện đầu tư mở rộng các dự án về chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm; đổi mới công nghệ Nhà máy gạch Tuynel Kim Thành. Đầu tư Nhà máy chế biến thức ăn gia súc, Nhà máy chế biến phân hữu cơ và triển khai thực hiện các dự án trồng rừng để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững./.
                                                                                              Lê Ngọc Thanh

                                                                                 Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây