Hội Cựu chiến binh Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ năm - 15/10/2020 22:25
Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh là tổ chức Hội cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước (thuộc Khối 487), được thành lập vào tháng 4/2012, với 29 hội viên. Mặc dầu mới được thành lập, số lượng hội viên không nhiều nhưng trong những năm qua cán bộ, hội viên CCB luôn quan tâm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nhằm phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội góp phần xây dựng doanh nghiệp ổn định và phát triển.
Ban Chấp hành Hội luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương của cấp trên về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và của tỉnh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, kiên định về quan điểm của Đảng và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên; giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất trong doanh nghiệp. Do vậy, cán bộ, hội viên đều xác định được lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, trung thành với đường lối, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của Công ty và của địa phương nơi cư trú.
c5
Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Hội CCB Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (thứ hai từ trái sang) nhận giấy khen tại Đại hội Thi đua cựu chiến binh gương mẫu
Trước những diễn biến tình hình kinh tế chính trị trong nước và thế giới, đặc biệt là về tình hình trên biển Đông, về sự cố môi trường biển… cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong sự kiện ngày 14/5/2014 tại Khu công nghiệp Vũng Áng và sự cố môi trường biển do Formosa gây ra vào tháng 4 năm 2016, Ban Chấp hành Hội đã nắm bắt kịp thời tình hình để tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và người lao động hiểu rõ tính chất sự việc và âm mưu chống phá của một số phần tử lợi dụng gây rối, phá hoại làm ảnh hưởng đến hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, đã có 04 Cửa hàng đã thực hiện thành công nhiệm vụ chốt chặn, không bán xăng, dầu cho một số cá nhân có dấu hiệu khả nghi, bảo vệ mục tiêu đảm bảo bảo an toàn về mọi mặt trong thời điểm Khu công nghiệp Fomosa xảy ra mất an ninh trật tự.
Nhiều đồng chí trong BCH Hội được tham gia đảng ủy, chi ủy các bộ phận và cán bộ chủ chốt trong đơn vị. Tất cả hội viên đều tham gia mạng lưới An toàn viên của công ty. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội được thực hiện đảm bảo theo quy định. Với tổng số hội viên là 19 đồng chí, có 12 đảng viên, có 5 hội viên tham gia cấp ủy các cấp và 07 hội viên là trưởng, phó phòng nghiệp vụ, cửa hàng trưởng trong đơn vị.
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cơ quan, đơn vị, thúc đẩy toàn Hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Do tính chất đặc thù của ngành xăng dầu, đó là: Làm việc trong môi trường độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, tiếp xúc với nhiều thành phần khách hàng trong xã hội, mất an ninh trật tự, làm việc 24/24 h trong mọi điều kiện thời tiết. Tổ chức Hội đã kịp thời chia sẻ và tìm biện pháp khắc phục, động viên gương mẫu tích cực tham gia các phong trào của Công ty.
Công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ An ninh trật tự, An toàn vệ sinh lao động: Xác định trong công tác kinh doanh xăng dầu yếu tố An toàn luôn được đặt lên hàng đầu, các hội viên đã nêu cao vai trò và trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn về PCCN, ANTT, ATVSLĐ. Các hội viên được phân công làm việc trên nhiều Cửa hàng khác nhau đã trở thành nòng cốt trong công tác PCCN và bảo vệ ANTT trên địa bàn; hội viên được luyện tập các phương án phòng cháy chữa cháy theo định kỳ và tích cực bảo vệ ANTT tại đơn vị, đặc biệt là giờ cao điểm, trong các dịp Lễ, Tết nên những năm qua Hội đã góp phần bảo đảm an toàn mọi mặt trên tất cả các điểm kinh doanh của Công ty. Tổng số hội viên tham gia các hoạt động và chủ trì trong đảm bảo an toàn mọi mặt là 19 đồng chí, đạt 100%.
Phong trào “Duy trì, thực hiện chuẩn 5S và thực hiện quy trình bán hàng 5 bước” : Hội đã đề xuất xây dựng điển hình tại các đơn vị có hội viên đang làm việc, đến nay các đơn vị thường xuyên duy trì và đi vào nề nếp, bước đầu đã xây dựng hình ảnh Petrolimex với người tiêu dùng, 100% hội viên thành thục và thường xuyên thực hiện Quy trình bàn hàng 5 bước.
Phong trào thi đua “Phát huy Sáng kiến - Sáng chế”: Các hội viên tích cực hưởng ứng đóng góp các sáng kiến và các giải pháp được áp dụng, có giá trị kinh tế, tiết giảm được chi phí, cải thiện được điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trong giai đoạn 2015 - 2019 có 17/17 sáng kiến của hội viên CCB được công nhận và áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh của đoanh nghiệp.
 Phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo tất cả hội viên cam kết "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đặc biệt đối với hội viên là đảng viên, đây là chuẩn mực đạo đức và là cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Kết quả hàng năm 100% đảng viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, tổng kết Chỉ 03 của Bộ Chính trị, Hội CCB Công ty có 2 cá nhân được Đảng bộ Khối vinh danh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
 Phong trào “Thi đua đẩy mạnh tổ chức bán hàng tại các đơn vị”: Tất cả hội viên đã được quán triệt đầy đủ, xác định nhiệm vụ kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, nên đã không ngừng học hỏi, thi đua bán hàng giỏi, tăng sản lượng bán ra. Hàng tháng, Công ty tổ chức tôn vinh Cửa hàng xăng dầu tiêu biểu, đạt điểm thi đua cao nhất. Trong 5 năm qua, có 12 cửa hàng có hội viên tham gia thường xuyên đạt “Cửa hàng xăng dầu tiêu biểu” hàng tháng.
Chủ động tiếp xúc với đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền, giáo dục, như: Kể chuyện truyền thống, nêu gương người tốt, việc tốt, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết của lớp trẻ, làm cho lớp trẻ hiểu đúng, trân trọng với truyền thống của đất nước qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể  phát hiện, bồi dưỡng, những đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng.
21
Hội CCB Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ xây nhà Tình nghĩa
cho CCB Phan Đình Phẩm, xã Phú Gia – huyện Hương Khê
Trong phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội CCB đã trực tiếp bàn giao 02 nhà Tình nghĩa cho 02 cựu chiến binh ở xã Phú Gia - huyện Hương Khê. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức trao phát quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), nhân dịp Tết cổ truyền cho 12 gia đình Liệt sỹ có thân nhân là CBCNV Công ty kịp thời, chu đáo, với tổng số tiền 80 triệu đồng. Tặng 20 xe lăn, tổng giá trị 20 triệu đồng cho thương, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thường binh - liệt sỹ; năm 2016 trao 20 triệu đồng cho gia đình CCB khó khăn do bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Biển…Trong pho ng trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời 3 mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh, mỗi tháng 1.000.000 đồng/mẹ. Hội CCB đảm nhận nhiệm vụ cầu nối đại diện cho lãnh đạo Công ty thăm hỏi, chăm sóc và trao tiền hàng tháng, góp phần chia sẽ, động viên tinh thần “sống vui, sống khỏe” cho các mẹ Việt Nam Anh hùng.
Ban Chấp hành Hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để cán bộ, hội viên hiểu rõ nội dung các chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành đối với người có công với cách mạng và với Cựu chiến binh. Tham mưu cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện, do vậy các chế độ chính sách của cán bộ, hội viên được thực hiện đầy đủ, việc làm ổn định, chế độ tiền lương kịp thời. Duy trì thường xuyên việc tổng kết hoạt động gắn với tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 06/12 và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; tổ chức cho hội viên được đi tham quan các địa chỉ đỏ cũng như tổ chức giao lưu với các Hội CCB của các Công ty trong ngành và trên địa bàn để nâng cao chất lượng sinh hoạt của Hội.
Với kết quả hoạt động trên, trong 5 năm liền Hội CCB Công ty luôn đạt “Tổ chức Hội trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 100% hội viên đạt tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”; các gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”. Về cá nhân, có 01 hội viên được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, có 02 hội viên được Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen và 06 hội viên được Ban Chấp hành Hội CCB Khối tặng Giấy khen.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Thanh- UVBCH Hội CCB tỉnh, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

42-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2021

28/07/2021

Thông báo

Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa II/2021

19/07/2021

Thể lệ

Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối

15/07/2021

Tb 40-ĐUK

Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa I/2021

15/07/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập35
  • Thành viên online5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay3,201
  • Tháng hiện tại6,807
  • Tổng lượt truy cập1,021,021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây