STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 111-TB/ĐUK 27/09/2022 TB mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Khóa III, năm 2022
2 110-TB/ĐUK 19/09/2022 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V, năm 2022
3 692-CV/ĐUK 15/09/2022 V/v chấn chỉnh việc học tập, quán triệt nghị quyết
4 109-TB/ĐUK 09/09/2022 TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
5 39-KH/ĐUK 06/09/2022 KH tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên
6 CTr/ĐUK 05/09/2022 Chương trình công tác tháng 9 năm 2022
7 672-CV/ĐUK 18/08/2022 V/v chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện làm CCCD và tích hợp định danh điện tử mức độ 2
8 391-QĐ/ĐUK 19/08/2022 QĐ về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
9 72-GM/ĐUK 16/08/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết nối đường truyền Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Quy định của Trung ương, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
10 387-QĐ/ĐUK 11/08/2022 QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
11 38-KH/ĐUK 11/08/2022 KH tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
12 667-CV/ĐUK 11/08/2022 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư
13 107-TB/ĐUK 05/08/2022 Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
14 CTr/ĐUK 02/08/2022 Chương trình công tác tháng 8 năm 2022
15 37-KH/ĐUK 27/07/2022 KH tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
16 70-GM/ĐUK 22/07/2022 Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2022 để thông tin về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và tập huấn công tác dư luận xã hội trong tình hình mới
17 643-CV/ĐUK 20/07/2022 Về việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028
18 106-TB/ĐUK 19/07/2022 Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 7 năm 2022
19 69-GM/ĐUK 19/07/2022 Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng
20 68-GM/ĐUK 11/07/2022 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện quy trình bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
21 102-TB/ĐUK 07/07/2022 Thông báo điều chỉnh thời gian mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, năm 2022
22 100-TB/ĐUK 06/07/2022 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, năm 2022
23 67-GM/ĐUK 06/07/2022 Kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2022
24 99-TB/ĐUK 28/06/2022 Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2022
25 66-GM/ĐUK 28/06/2022 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 -2022.
26 95-TB/ĐUK 16/06/2022 TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 6
27 112-BC/ĐUK 10/06/2022 BC tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
28 07-HD/ĐUK 15/06/2022 Hướng dẫn, tiêu chuẩn, điều kiện học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên.
29 614-CV/ĐUK 15/06/2022 V/v thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng
30 05-BC/BTCCT 10/06/2022 BC tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”
31 65-GM/ĐUK 14/06/2022 Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.
32 64-GM/ĐUK 09/06/2022 Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”
33 13-CTr/ĐUK 09/06/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
34 TB/BTCCT 06/06/2022 TB về việc điều chỉnh thời gian Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”
35 CTr/ĐUK 31/05/2022 Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
36 06-HD/ĐUK 20/05/2022 HD triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
37 36-KH/ĐUK 17/05/2022 KH đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
38 61-GM/ĐUK 17/05/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
39 581-CV/ĐUK 09/05/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền miệng
40 02-TL/BTCCT 06/05/2022 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”
41 93-TB/ĐUK 05/05/2022 Thông báo kiểm tra nhận thức tháng 5
42 92-TB/ĐUK 05/05/2022 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III, năm 2022
43 57-GM/ĐUK 04/05/2022 Hội nghị sơ kết công tác 04 tháng đầu năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” (14h30, ngày 05/5/2022)
44 CTr/ĐUK 29/04/2022 Chương trình công tác tháng 5 năm 2022
45 91-TB/ĐUK 27/04/2022 TB hoãn họp BCH Đảng bộ Khối các CQ và DN tỉnh vào chiều ngày 28/4/2022
46 56-GM/ĐUK 25/04/2022 Hội nghị sơ kết công tác 4 tháng đầu năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”
47 55-GM/ĐK 21/04/2022 Hội nghị Chuyên đề: “Vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên trong thời đại công nghiệp 4.0”
48 86-TB/ĐUK 14/04/2022 TB mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II, năm 2022
49 33-KH/ĐUK 22/03/2022 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”
50 32-KH/ĐUK 22/03/2022 KH triển khai công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025
Cơ quan ban hành
Thống kê
  • Đang truy cập217
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm201
  • Hôm nay51,160
  • Tháng hiện tại1,133,674
  • Tổng lượt truy cập6,858,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây