STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 42-TB/ĐUK 28/07/2021 TB mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2021
2 Thông báo 20/07/2021 Thông báo mở lớp đảng viên mới Khóa II -2021
3 Thể lệ 16/07/2021 Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối
4 HD - BTGTU 15/07/2021 Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU, ngày 14/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Đảng ủy Khối đăng tải Hướng dẫn trên Website. Kính đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai
5 Tb 40-ĐUK 15/07/2021 Thông báo và danh sách lớp đảng viên mới Khóa I-2021
6 TB - HNTW 14/07/2021 Thực hiện Công văn số 266-CV/VPTU, ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gửi Đề cương trên Website Đảng bộ Khối, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên...
7 HD và Đề Cương 12/07/2021 Thực hiện Công văn số 402 - CV/BTGTU, ngày ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Sao gửi tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đăng tải Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đề cương Tuyên truyền trên Website Đảng bộ Khối. Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên… thông qua các hội nghị, diễn đàn sinh hoạt, trên các website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
8 TB 39 09/07/2021 Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
9 CT-7/2021 05/07/2021 Chương trình công tác tháng 7/2021
10 TL-01 25/06/2021 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 65 năm truyền thống Đảng bộ Khối
11 KH 19-ĐUK 23/06/2021 Kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
12 TB 38-ĐUK 22/06/2021 Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
13 CV 396 - BTG/TU 15/06/2021 Công văn và Đề cương tuyên truyền 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh
14 KH 18- ĐUK 07/06/2021 Đề cương tuyên truyền và Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
15 CV 343-BTGTU 03/06/2021 Công văn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam
16 Ctr -6/2021 02/06/2021 Chương trình công tác tháng 6/2021
17 KH - HT/ĐUK 28/05/2021 Kế hoạch tổ chức Thi báo cáo viên 2021
18 CV 236 17/05/2021 Công văn, câu hỏi, hướng dẫn thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
19 TB 31-ĐUK 11/05/2021 Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
20 Ctr - 5/2021 07/05/2021 Chuong trinh cong tac thang 5-2021
21 CV 436 07/05/2021 Thực hiện Công văn số 294-CV/BTGTU, ngày 06/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sao gửi Đề cương tuyên truyền trên Website Đảng ủy Khối. Nhận được văn bản này đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, người lao động được biết thông qua các hội nghị, diễn đàn sinh hoạt, trên phương tiện thông tin đại chúng, các website, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị quản lý đảm bảo thiết thực, hiệu quả (Có văn bản kèm theo).
22 TB 29/04/2021 Thông báo lịch trực ngày nghỉ lễ
23 TB 16/04/2021 Thông báo mở lớp và danh sách lớp Đối tượng Đảng K2-2021
24 GM 16/04/2021 Giấy mời Sơ kết Chỉ thị 05
25 CTr - Tháng 4/2021 30/03/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021
26 15-KH/ĐUK 31/03/2021 KH tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
27 25-TB/ĐUK 22/03/2021 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021
28 19-GM/ĐUK 15/03/2021 Giấy mời Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2021 để thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập huấn một số kỹ năng về công tác tư tưởng và định hướng nhiệm vụ tuyên giáo trong thời gian tới
29 24-TB/ĐUK 15/03/2021 TB Kiểm tra nhận thức kết nạp Đảng
30 HD 03/03/2021 Hướng dẫn chuyển sinh hoạt đảng
31 CTr - Tháng 3/2021 01/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021
32 HD-02/ĐUK 25/02/2021 Hướng dẫn 02-HD/ĐUK về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
33 11-KH/ĐUK 23/02/2021 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016
và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 10/3/2016 của Đảng ủy Khối về
xây dựng văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp
34 181-CV/ĐUK 23/02/2021 V/v triển khai thu hoạch nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ Khối
35 180-CV/ĐUK 23/02/2021 V/v thực hiện cam kết cá nhân năm 2021
36 CTr - Tháng 02/2021 29/01/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021
37 05-CTr/ĐUK 05/02/2021 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
38 04-CTr/ĐUK 25/01/2021 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
39 17-GM/ĐUK 25/01/2021 Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2021
40 21-TB/ĐUK 22/01/2021 TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
41 16-GM/ĐUK 22/01/2021 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
42 09-KH/ĐUK 25/01/2021 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kết luận của Trung ương
43 08-KH/ĐUK 20/01/2021 KH tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 91 nămNgày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)và mừng Xuân Tân Sửu 2021
44 24-BC/ĐUK 12/01/2021 BC kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
45 15-GM/ĐUK 08/01/2021 Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
46 CTr - Tháng 01/2021 30/12/2020 Chương trình công tác tháng 01 năm 2021
47 20-TB/ĐUK 24/12/2020 TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
48 04-KH/ĐUK 07/12/2020 KH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
49 10-GM/ĐUK 07/12/2020 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
50 CTr/ tháng 12 30/11/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020
Cơ quan ban hành
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay3,059
  • Tháng hiện tại6,665
  • Tổng lượt truy cập1,020,879
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây