Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đảng

Thứ tư - 17/11/2021 02:57
Quy chế làm việc của mỗi cấp ủy là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương thành các nguyên tắc, chế độ hoạt động của cấp ủy cơ sở. Nội dung quy chế thường quy định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân cấp uỷ viên, các mối quan hệ công tác giữa cấp ủy cơ sở với Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên; với thủ trường cơ quan, đơn vị… Những nội dung quy định trong quy chế buộc tất cả mọi thành viên trong cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên phải chấp hành.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ là việc làm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của một tổ chức đảng, nhằm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân cấp uỷ viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ của cấp ủy.
Các nội dung trong quy chế của cấp ủy phải bảo đảm tính nhất quán, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Khi xây dựng quy chế phải bám sát Điều lệ Đảng, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở đảng theo các loại hình và quy chế của cấp uỷ cấp trên. Nội dung quy chế phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp uỷ (ban chấp hành, ban thường vụ) và trách nhiệm, quyền hạn cá nhân (ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, các phó bí thư) và các mối quan hệ của cấp ủy.
Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc sẽ khắc phục được tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời khắc phục tình trạng cấp uỷ làm thay, lấn sân công việc của chính quyền, tránh được vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nếu quy chế làm việc không xác định rõ và thực hiện đúng trách nhiệm, các mối quan hệ và quá trình hoạt động không thực hiện đầy đủ quy chế sẽ dẫn đến tình trạng độc đoán, chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi dụng chức quyền để làm việc sai trái.
Ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 -2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy ngay sau đại hội Đảng các cấp đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc theo hướng dẫn của Trung ương. Quá trình thực hiện, các cấp uỷ đảng đã bám sát quy chế, phân công  nhiệm vụ cho từng uỷ viên từ đó đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thực hiện nghiêm túc, duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy và tổ chức đảng.
Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, để đánh giá đúng việc xây dựng quy chế làm việc sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc xây dựng quy chế làm việc của các cấp ủy cơ sở. Qua khảo sát thực tế, trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của các cấp uỷ còn có một số mặt hạn chế, đó là:
Một số cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc, một số nội dung trong quy chế không đúng quy định của Đảng, Nhà nước, không phù hợp với tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng hoặc không thực hiện đúng Quy chế đã đề ra; cá biệt có cấp uỷ sao chép quy chế của đơn vị khác, dẫn đến có sự lẫn lộn chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức đảng; hoặc không xác định rõ giữa trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp uỷ và ban thường vụ cấp uỷ.
Ngoài các hạn chế nêu trên, qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc như: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng…
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhận thức chưa đầy đủ đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế làm việc chưa cao, cá biệt có đơn vị trong quá trình hoạt động người đứng đầu  có biểu hiện thoát ly quy chế làm việc; công tác điều hành, phân công nhiệm vụ theo ý chủ quan....

1

Công ty Viễn Thông Hà Tĩnh giao ban triển khai nhiệm vụ đầu tuần

Từ thực trạng nêu trên, việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, hiện nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có hướng dẫn kèm theo mẫu quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy cơ sở cần căn cứ vào quy chế mẫu và đặc điểm tình hình, quy mô tổ chức đảng của đơn vị để  rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc đảm bảo các quy định hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
Hai là, nâng cao nhận thức của cấp uỷ viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy. Trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế làm việc mỗi cấp ủy phải nhận thức đúng, đầy đủ các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp uỷ và của từng đồng chí ủy viên từ đó nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ.
Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế của cấp ủy để phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện quy chế.
Bốn là, trong quá trình thực hiện quy chế làm việc phải thường xuyên rà soát và đối chiếu với các quy định của Trung ương để kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp. Đặc biệt, trong thời gian tới, sau khi có các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, các cấp ủy thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp.
Năm là, hằng năm, gắn việc kiểm điểm tập thể, cá nhân về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phải kiểm điểm sâu sắc việc chấp hành quy chế làm việc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện quy chế, xem việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế là một trong những biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

92-GM/ĐUK

Hội nghị chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

24/03/2023

89-GM/ĐUK

Hội nghị chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23/03/2023

90-GM/ĐUK

Hội nghị chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

23/03/2023

91-GM/ĐUK

Hội nghị chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

23/03/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay4,009
  • Tháng hiện tại436,002
  • Tổng lượt truy cập9,891,813
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây