STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 43-KH/ĐUK 16/11/2022 KH thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
102 120-TB/ĐUK 08/11/2022 Kiểm tra nhận thức xét kết nạp đảng tháng 11 năm 2022
103 42-KH/ĐUK 04/11/2022 KH kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
104 CTr/ĐUK 01/11/2022 Chương trình công tác tháng 11 năm 2022
105 118-TB/ĐUK 31/10/2022 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VII, năm 2022
106 135-BC/ĐUK 28/10/2022 BC tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên
107 77-GM/ĐUK 27/10/2022 Lễ bàn giao các công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn Tân Hạ, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê
108 134-BC/ĐUK 26/10/2022 Báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025
109 115-TB/ĐUK 26/10/2022 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI, năm 2022
110 01-CT/ĐUK 24/10/2022 Chỉ thị của BTV Đảng ủy Khối về triển khai, thực hiện phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng
111 41-KH/ĐUK 24/10/2022 KH thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
112 76-GM/ĐUK 24/10/2022 Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng.
113 74-GM/ĐUK 21/10/2022 Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tổng kết đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
114 112-TB/ĐUK 06/10/2022 TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 10 năm 2022
115 73-GM/ĐUK 04/10/2022 Kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và các đề án triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy.
116 129-BC/ĐUK 30/09/2022 BC sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”
117 CTr/ĐUK 30/09/2022 Chương trình công tác tháng 10 năm 2022
118 445-QD/ĐUK 28/09/2022 QĐ về việc kiện toàn các khối tổ chức cơ sở đảng,phân công Trưởng Khối, Phó Trưởng Khối và theo dõi, phụ trách Khối
119 111-TB/ĐUK 27/09/2022 TB mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Khóa III, năm 2022
120 110-TB/ĐUK 19/09/2022 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V, năm 2022
121 692-CV/ĐUK 15/09/2022 V/v chấn chỉnh việc học tập, quán triệt nghị quyết
122 109-TB/ĐUK 09/09/2022 TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
123 39-KH/ĐUK 06/09/2022 KH tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên
124 CTr/ĐUK 05/09/2022 Chương trình công tác tháng 9 năm 2022
125 672-CV/ĐUK 18/08/2022 V/v chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện làm CCCD và tích hợp định danh điện tử mức độ 2
126 391-QĐ/ĐUK 19/08/2022 QĐ về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
127 72-GM/ĐUK 16/08/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết nối đường truyền Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Quy định của Trung ương, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
128 387-QĐ/ĐUK 11/08/2022 QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
129 38-KH/ĐUK 11/08/2022 KH tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
130 667-CV/ĐUK 11/08/2022 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư
131 107-TB/ĐUK 05/08/2022 Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
132 CTr/ĐUK 02/08/2022 Chương trình công tác tháng 8 năm 2022
133 37-KH/ĐUK 27/07/2022 KH tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
134 70-GM/ĐUK 22/07/2022 Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2022 để thông tin về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và tập huấn công tác dư luận xã hội trong tình hình mới
135 643-CV/ĐUK 20/07/2022 Về việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028
136 106-TB/ĐUK 19/07/2022 Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 7 năm 2022
137 69-GM/ĐUK 19/07/2022 Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng
138 68-GM/ĐUK 11/07/2022 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện quy trình bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
139 102-TB/ĐUK 07/07/2022 Thông báo điều chỉnh thời gian mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, năm 2022
140 100-TB/ĐUK 06/07/2022 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, năm 2022
141 67-GM/ĐUK 06/07/2022 Kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2022
142 99-TB/ĐUK 28/06/2022 Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2022
143 66-GM/ĐUK 28/06/2022 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 -2022.
144 95-TB/ĐUK 16/06/2022 TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 6
145 112-BC/ĐUK 10/06/2022 BC tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
146 07-HD/ĐUK 15/06/2022 Hướng dẫn, tiêu chuẩn, điều kiện học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên.
147 614-CV/ĐUK 15/06/2022 V/v thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng
148 05-BC/BTCCT 10/06/2022 BC tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”
149 65-GM/ĐUK 14/06/2022 Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.
150 64-GM/ĐUK 09/06/2022 Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”
Cơ quan ban hành
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,700
  • Tháng hiện tại53,748
  • Tổng lượt truy cập12,173,459
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây