Hoàn thành các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Khóa XIII đề ra.

Thứ năm - 15/10/2020 23:31
Từ ngày 13 - 15/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12. Tham dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Hưng, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các các sở, ban, ngành, địa phương
Hoàn thành các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Khóa XIII đề ra.
Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình; tham gia thảo luận tại hội trường về các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh thời gian tới. Tiến hành chất vấn người đứng đầu các sở, ngành: Tài nguyên - Môi trường (TN&MT), Kế hoạch - Đầu tư, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Lao động, Thương binh - Xã hội. Sau 1 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 46 lượt đại biểu chất vấn về các vấn đề cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm.
Thay mặt Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch Trần Tiến Hưng phát biểu ghi nhận các ý kiến và cảm ơn sự quan tâm giám sát, đánh giá, ý kiến, kiến nghị chất vấn rất trách nhiệm, tâm huyết của cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh; phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề trọng tâm về phát triển KT-XH và vấn đề liên quan đến đời sống của cử tri, nhân dân tỉnh nhà.
Về tốc độ tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chủ quan, điều hành của UBND tỉnh và nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không đạt kế hoạch đề ra... Đó là sự lúng túng của UBND trong tháo gỡ những nút thắt về thể chế trên toàn quốc mặc dù UBND tỉnh đã rất trăn trở với nhiều cuộc làm việc.
Về việc xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu của các dự án đầu tư có sử dụng đất (giá trị M3) để tháo gỡ rào cản, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong khi chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ sửa đổi, UBND tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương dự thảo quy định tạm thời về M3, gửi xin ý kiến các bộ, ngành.
Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về dự thảo quy định, nếu được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ ban hành và công khai trong toàn tỉnh để tổ chức thực hiện.
Liên quan đến những nội dung quan trọng đến đời sống của nhân dân tỉnh nhà như về nước sạch, rác sinh hoạt…, Chủ tịch UBND tỉnh nêu giải pháp để tăng tỉ lệ sử dụng nước sạch và đảm bảo nguồn nước sạch như: Rà soát, cập nhật các dự án đã đầu tư; đánh giá cụ thể về trữ lượng và chất lượng của các nguồn nước thô, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, trên cơ sở đó xem xét phân vùng, tiểu vùng cấp nước và điều chỉnh định hướng quy hoạch giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển. Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các công trình cấp nước…
Về các giải pháp về xử lý rác sinh hoạt, trước mắt, duy trì các nhà máy, bãi chôn lấp, duy trì các lò đốt độc lập; có thể cho nâng cấp hoặc cho phép đầu tư những lò đốt rác mới với thời hạn phù hợp và chỉ đạo các ngành sớm nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ thủ tục chấp thuận dự án nhà máy đốt rác thải phát điện…
Đối với việc thực hiện Quyết định 2443 của UBND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1980, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng có những nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. UBND sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND và ngay sau kỳ họp sẽ tổ chức cuộc họp kiểm điểm nghiêm túc, đề ra các biện pháp khắc phục. Trước mắt, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra giải pháp, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở những địa phương không có sự chuyển biến.
dd
Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe Tổ thư ký kỳ họp lần lượt thông qua 23 dự thảo nghị quyết (trong đó có 18 nghị quyết chuyên đề, 5 nghị quyết thường kỳ) trình HĐND tỉnh quyết nghị. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2019 và những hạn chế được phân tích chỉ ra, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhận định: 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đối chiếu mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII và nghị quyết của HĐND tỉnh, chúng ta nhận thấy nếu thiếu quyết tâm cao, hành động không kiên quyết, không dám đổi mới, sáng tạo, không dám đột phá vào những rào cản, nút thắt, điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển thì khó có thể đạt được kết quả cao nhất mà chúng ta kỳ vọng.
Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị tập trung cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh phải cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch thật cụ thể; phân công sở, ngành chủ trì chịu trách nhiệm; có điều kiện đảm bảo; lộ trình thời gian thực hiện, hoàn thành; định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để bổ cứu giải pháp thực hiện.
Hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong 5 năm, 10 năm tới và những năm tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ và giải ngân đầu tư các dự án; tập trung cải cách hành chính, xác định đây là khâu đột phá, tháo gỡ rào cản tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi của năm 2020.
Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ; rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã có kết luận chỉ đạo; tập trung các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
23 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII
 1. Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.
 2. Nghị quyết thông qua kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020.
 3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020.
 4. Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020.
 6. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018.
 7. Nghị quyết thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 8. Nghị quyết thực hiện “Cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”.
 9. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.
 10. Nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
 11. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
 12. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 13. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 14. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.
 15. Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo tại tỉnh Hà Tĩnh.
 16. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.
 17. Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III.
 18. Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê.
 19. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
 20. Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.
 21. Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Nghèn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
 22. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.
 23. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Nguồn tin: Tổng hợp từ Báo Hà Tĩnh và các cộng tác viên cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

42-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2021

28/07/2021

Thông báo

Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa II/2021

19/07/2021

Thể lệ

Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối

15/07/2021

Tb 40-ĐUK

Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa I/2021

15/07/2021

Lượt truy cập
 • Đang truy cập24
 • Thành viên online3
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay2,900
 • Tháng hiện tại6,506
 • Tổng lượt truy cập1,020,720
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây