Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Thứ năm - 15/10/2020 23:18
(Baohatinh.vn) - Đúng 8h sáng nay (11/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa kỳ họp.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII
Mở đầu Kỳ họp, thay mặt Đoàn chủ tọa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua chương trình, nội dung 3 ngày diễn ra Kỳ họp (11 - 13/12/2018).
2 18
Diễn văn khai mạc kỳ họp do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày nhấn mạnh: Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự đổi mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân; điều hành chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Ủy ban nhân dân; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tỉnh ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra.
3 13
Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, không chỉ trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa cho cả những năm tiếp theo; đặc biệt một số báo cáo, tờ trình có tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
4 11
Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trí tuệ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu; tích cực thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn; thể hiện trách nhiệm đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm; đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp năm 2019 sát tình hình thực tiễn, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm theo Nghị quyết số 10 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và Kết luận số 95 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020.
5 5
Sau diễn văn khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
6 3
Năm 2018, tình hình chung ổn định, tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế tháng sau tốt hơn tháng trước và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Dự báo kết quả đạt được cả năm 2018 khá toàn diện trên các lĩnh vực, là năm chúng ta đạt kết quả cao nhất, chuyển biến tích cực nhất sau 2 năm đầu nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn thách thức.
Trên cơ sở kết quả 11 tháng, ước thực hiện cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 2018 (2 chỉ tiêu đạt, 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch).
Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt khó khăn hạn chế: Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gặp nhiều khó khăn thách thức, trong khi chỉ còn lại 2 năm kế hoạch. Tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm. Động lực duy trì tăng trưởng kinh tế cao thời gian qua không còn nhiều dư địa.
Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh tiếp tục khai thác dư địa và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Phát triển công nghiệp gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực tăng thêm toàn ngành; tiếp tục đóng vai trò động lực chính cho tăng trưởng.
Giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp cùng với đẩy mạnh cơ cấu lại toàn ngành. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Phát huy tốt hơn tiềm năng phát triển khu vực dịch vụ. Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.
Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2019; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 và đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2016 - 2020.
Theo chương trình còn lại của buổi sáng, HĐND tỉnh nghe Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.
Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT đọc Tờ trình về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020.
Tiếp đó, ông Trần Viết Hậu - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách của Ban kinh tế - ngân sách.
Các đại biểu cũng nghe ông Nguyễn Phi Quang - Giám đốc Sở Nội vụ đọc Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 – 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Huy Diên báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thắng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
Chiều nay, HĐND tỉnh tiếp tục nghe Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tóm tắt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh; Ban pháp chế báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa, xã hội...
Cuối ngày làm việc, HĐND tỉnh tiến hành bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Một số kết quả KTXH chủ yếu năm 2018:
-Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 20,8%;
-GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 8,56% năm 2017 ước giảm còn 6,92% năm 2018 (giảm 1,62%)
-Tổng sản lượng lương thực ước đạt 56,95 vạn tấn,
-Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 86,7% so với năm 2017
-Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 12.300 tỷ đồng, đạt 130,8% dự toán, tăng 37,7% so với năm 2017.
-Phấn đấu năm 2018 có ít nhất 26 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 139 xã, chiếm 61% tổng số xã toàn tỉnh (cả nước 40%); huyện Nghi Xuân đạt chuẩn trước thời hạn, là huyện NTM đầu tiên của tỉnh...
Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:
-Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 11,5 - 12%;
-GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng.
-Sản lượng lương thực duy trì ổn định trên 51 vạn tấn.
-Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.200 tỷ đồng;
-Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,3 - 1,5%
 

Tác giả bài viết: Nhóm PV - Báo Hà Tĩnh

Nguồn tin: baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo - mời họp

42-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2021

28/07/2021

Thông báo

Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa II/2021

19/07/2021

Thể lệ

Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối

15/07/2021

Tb 40-ĐUK

Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa I/2021

15/07/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập22
  • Thành viên online9
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,700
  • Tháng hiện tại6,306
  • Tổng lượt truy cập1,020,520
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây