Đảng bộ Khối tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ năm - 12/01/2023 21:30
Chiều ngày 12/01/2023, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở.
q

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và của các cơ quan, đơn vị cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

a

Thường trực Đảng ủy Khối Chủ trì Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm triển khai đồng bộ. Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai phần mềm quản lý sinh hoạt đảng; công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

a

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác Đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, chương trình công tác. Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện cải cách hành chính, làm tốt vai trò tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào điều hành, đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác an sinh xã hội được tập trung quan tâm. Toàn Đảng bộ đã huy động các nguồn lực, kêu gọi ủng hộ số tiền trên 106 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Riêng Đảng ủy khối đã huy động gần 400 triệu đồng hỗ trợ thôn Tân Hạ, xã Điền Mỹ (Hương Khê) nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các khối trực thuộc xây dựng, triển khai nhiệm vụ chính trị theo chương trình khung được tỉnh phê duyệt. Kịp thời định hướng tuyên truyền, quán triệt tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp… Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ Nhà nước và xã hội, đảm bảo đời sống người lao động, góp phần ổn định xã hội.

a
 

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong một năm tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên tỉnh nhà đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung đó, có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự đóng góp rất lớn của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 hết sức quan trọng, là năm bản lề của nhiệm kỳ, vì vậy, đề nghị Đảng bộ khối cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác phát triển đảng viên; quan tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; tạo môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ; chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn minh doanh nghiệp; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

a

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh những việc cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là cần xiết chặt công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cử cán bộ dự sinh hoạt chi bộ cơ sở; tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm ở các đảng ủy, chi ủy và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, không ngừng sáng tạo, đổi mới tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 21 đảng bộ, chi bộ; 7 ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

a
 
a

Đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy Khối khen thưởng 21 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2022 

a

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối khen thưởng các UBKT đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

 

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

125-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

29/11/2023

123-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

24/11/2023

183-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

24/11/2023

179-TB/ĐUK

TB về việc phân công nhiệm vụ Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/11/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay5,323
  • Tháng hiện tại17,353
  • Tổng lượt truy cập12,137,064
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây