Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ năm - 05/05/2022 22:03
Chiều ngày 5/5, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 4 tháng đầu năm và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới”; phát động cuộc thi “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”. Dự chỉ đạo có đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
ctri

Thường trực Đảng ủy Khối chỉ trì Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, thi đua lao động, sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

db

Các đại biểu dự Hội nghị

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

ch ha

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết công tác 4 tháng đầu năm,
nhiệm vụ thời gian tới

Đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho thấy việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã có những bước chuyển biến rất tích cực; xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về dân chủ cơ sở đã dần đi vào nền nếp, phát huy được hiệu quả trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các quy định về công khai kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân để cán bộ, đảng viên được biết và theo dõi, giám sát; thực hiện tốt dân chủ trong đào tạo, sắp xếp, tuyển dụng, lựa chọn cán bộ; nhiều đơn vị, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi mô hình hành chính, luân chuyển cán bộ. Người đứng đầu các cơ quan đã thường xuyên quan tâm tiếp thu, giải đáp ý kiến đóng góp, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã đi vào nền nếp.

avan

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp đã được quan tâm. Các doanh nghiệp đã xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ. Từ đó đã có tác dụng tích cực, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, góp phần ổn định tình hình doanh nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh. Cấp ủy đã chỉ đạo các doanh nghiệp quan tâm phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, điều kiện việc làm, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động…
Để việc thực hiện dân chủ đi vào chiều sâu, thực chất hơn, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận của cơ quan Nhà nước; kịp thời củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền thực hiện dân chủ cơ sở…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

chuyen

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới Đảng bộ khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; xây dựng văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong tiếp xúc, đối thoại với người dân và trong mối quan hệ công tác ở cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, thường xuyên các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Quan tâm kiện toàn, củng cố các ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hành dân chủ, tạo phong trào sâu rộng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp... Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp, đồng thời chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả, thực chất.

ah

Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh vai trò, hiệu quả của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ở cơ quan, đơn vị và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những tồn tại trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua; bám sát các giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới để cụ thể hóa việc thực hiện quy chế phù hợp với chức năng, vai trò của từng cơ quan, đơn vị.

h kn chuong

Tại Hội nghị thừa ủy quyền của Trung ương Hội Chử thập đỏ Việt Nam, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Mai Lê Thuộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho đồng chí Nguyễn Đình Hải - UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối

kt

... và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 10 đơn vị có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Dịp này, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), Đảng ủy Khối đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ khối (https://dukcq.hatinh.gov.vn/). Thời gian tổ chức cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, từ 10h ngày 16/5 đến 23h ngày 12/6/2022. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
 

thuan

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Trần Đức Thuận phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 
" Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác" trên Website Đảng bộ Khối

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

126-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

05/12/2023

125-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

29/11/2023

123-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

24/11/2023

183-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

24/11/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập49
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay6,275
  • Tháng hiện tại32,990
  • Tổng lượt truy cập12,152,701
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây