Đảng ủy Khối tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm - 04/01/2024 22:49
Chiều ngày 04/1/2024, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự chỉ đạo có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự có đại diện các ban đảng, Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
1a
Các đại biểu dự hội nghị
Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, các mũi đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao, toàn diện trên các lĩnh vực.
2a
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các tổ chức đảng, đảng viên, người lao động… Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Chuyển giao 07 tổ chức đảng, 105 đảng viên về trực thuộc các đảng bộ huyện, thị, thành phố; 09 tổ chức đảng và 803 đảng viên về trực thuộc các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước. Chỉ đạo công tác thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác phát triển đảng viên đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu đề ra (năm 2023 đã kết nạp 231 đảng viên mới, công nhận 174 đảng viên chính thức). Nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; tiến hành kiểm tra 169 tổ chức đảng, 208 đảng viên; giám sát 120 tổ chức đảng, 139 đảng viên, thi hành kỷ luật 68 đảng viên. Lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động của tổ chức đoàn thể tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả. 
3
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác năm 2023,
phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, chương trình công tác. Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện cải cách hành chính, làm tốt vai trò tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào điều hành, đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Các đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã tích cực huy động hỗ trợ, tài trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên 17 tỷ đồng; huy động hơn 31 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội.
Triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các khối trực thuộc xây dựng, triển khai nhiệm vụ chính trị theo chương trình khung được tỉnh phê duyệt. Kịp thời định hướng tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, tăng cường theo dõi, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết về sinh hoạt chi bộ… Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ Nhà nước và xã hội, đảm bảo đời sống người lao động, góp phần ổn định xã hội.
9
Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong một năm tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên tỉnh nhà đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung đó, có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự đóng góp rất lớn của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 hết sức quan trọng, vì vậy, đề nghị Đảng bộ Khối cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện tốt các nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác phát triển đảng viên; quan tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; tạo môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh... Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ; chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính... Tập trung làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Đảng. Tăng cường kiểm tram giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.
1
Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị
Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời nhấn mạnh những việc cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xiết chặt công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm ở các đảng ủy, chi ủy và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, không ngừng sáng tạo, đổi mới tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 23 đơn vị (trong đó có 19 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 đơn vị được tặng giấy khen), 05 Ủy ban Kiểm tra đảng ủy và chi bộ cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2019-2023).
5
5aa
Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Hải – UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Ngọc Sơn – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Văn Kỳ - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng cho các đơn vị
7
Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 5 UBKT đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở xuất sắc.
7aa
Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 6 đảng viên xuất sắc 5 năm liền.

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

130-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

08/01/2024

129-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01 năm 2024

08/01/2024

128-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

02/01/2024

186-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

20/12/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập146
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm145
  • Hôm nay28,155
  • Tháng hiện tại262,652
  • Tổng lượt truy cập12,735,193
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây