Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Thứ bảy - 04/05/2024 04:38
(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, cho chủ trương về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2024 gồm 24 đồng chí.
 
1

Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 4/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024.
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

 
2
 
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Theo đó, căn cứ Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 15-QĐ/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 08/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024; quyết nghị tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 19/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các thông báo, quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, cho chủ trương về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2024 gồm 24 đồng chí.
 
3


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.
 
Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Điều động đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Điều động đồng chí Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Điều động đồng chí Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Điều động đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.
Điều động đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở Công thương để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương.
Điều động đồng chí Nghiêm Sỹ Đống, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Đài PT&TH tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài PT&TH tỉnh.
Luân chuyển đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT đến nhận công tác tại Huyện ủy Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.
 
4
 
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.
 
Điều động đồng chí Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh đến nhận công tác tại Sở VH-TT&DL để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL.
Điều động đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Điều động đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Huyện ủy Nghi Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều động đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Sở KH&CN để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN.
 
5
 
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.
 
Luân chuyển đồng chí Trần Nguyên Thọ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026.
Luân chuyển đồng chí Phan Thành Biển, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT đến nhận công tác tại Thị ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.
Luân chuyển đồng chí Nguyễn Huy Trọng, Phó Giám đốc Sở KH&CN đến nhận công tác tại Thị ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều động đồng chí Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 đến nhận công tác tại Hội LHPN tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Điều động đồng chí Tăng Thị Linh Chi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.
Điều động đồng chí Mai Lê Thuộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.
Điều động đồng chí Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về công tác cán bộ đối với 4 đồng chí. Cụ thể, giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ứng cử để bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND Thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026; bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Đàn, Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Lê Nam, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 5/2024.
 
6
 
Tân Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Văn Quảng phát biểu nhận nhiệm vụ.
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đợt 1 năm 2024, tân Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Văn Quảng, tân Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường, tân Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Đặng Trần Phong, tân Phó Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Phan Thành Biển bày tỏ cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới.
Trên cương vị mới, mỗi đồng chí sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp.
Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử trong đợt 1 năm 2024.
 
7
 
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đợt này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng trên cơ sở các nguyên tắc, quy định của Đảng. Trong đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cách làm mới, cùng với luân chuyển, điều động từ tỉnh về, đã tạo điều kiện cho cán bộ ở cơ sở phát triển.
Việc thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm được xem xét, bố trí, sắp xếp đảm bảo tổng thể, hợp lý, hài hòa, vừa lâu dài vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt; đánh giá khách quan, toàn diện cán bộ để sắp xếp, bố trí phù hợp; chủ động bước quan trọng trong công tác nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm phải tận tâm, tận lực, gương mẫu, bám sát các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị để tạo ra sản phẩm cụ thể; biết kế thừa thành quả của thế hệ đi trước, phát huy trí tuệ tập thể, sâu sát cơ sở, gây dựng niềm tin trong cán bộ và Nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo được những đột phá mới đối với lĩnh vực được phân công, đảm nhiệm; tạo khí thế mới, môi trường làm việc cho cấp dưới phát huy tốt năng lực, sở trường.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mỗi tổ chức, cá nhân phải nhận thức rõ việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là để đào tạo, rèn luyện, thử thách, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn vì sự phát triển của địa phương, đơn vị.
Các đơn vị, địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt để cán bộ có môi trường rèn luyện, cống hiến.

 

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

200-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2024

06/06/2024

197-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2024

16/05/2024

01-TT/ĐUK

Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Lễ báo công và tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024

05/05/2024

194-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2024

23/04/2024

Lượt truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay4,426
  • Tháng hiện tại88,603
  • Tổng lượt truy cập13,635,384
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây