Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thứ năm - 22/12/2022 02:55
Chiều ngày 21/12/2022, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị.
1

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường vụ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân đạt được nhiều kết quả.
Trên mặt trận công tác chính trị tư tưởng, chi ủy luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch, đăng ký phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XIII. Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp cấp tỉnh, chi ủy thường xuyên chú trọng đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hàng tháng, năm 2022, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt 4 chuyên đề. Các chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn và đạo đức, lối sống cho đảng viên. Chi ủy thường xuyên quán triệt đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làmQuy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Công tác kiểm tra được chú trọng. Tình hình tư tưởng, ý thức chính trị của cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân kịp thời.

 Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Trong năm, các cấp Hội đã vận động kết nạp 4.585 hội viên (đạt 102% chỉ tiêu Trung ương Hội giao); tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 1.485 cán bộ Hội cấp cơ sở và chi hội. Chỉ đạo Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 21/9/2022 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028”. Đến nay đã có 1.491/1922 chi hội tổ chức đại hội, theo kế hoạch các chi hội sẽ đại hội xong trong tháng 12/2022.
Năm 2022 đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức giám sát 3 chuyên đề về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 trên địa bàn toàn tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh và thực hiện các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Hà Tĩnh. Tham mưu tổ chức hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022. Chỉ đạo Ban Thường vụ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ với 20 sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025”. Kết quả nông dân toàn tỉnh đã huy động đóng góp 13,55 tỷ đồng, hỗ trợ 117.082 ngày công sửa chữa, làm mới nhà ở, đường bê tông, kênh mương tưới tiêu, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động hỗ trợ nông dân về dạy nghề, tập huấn, phối hợp cho vay vốn, kết nối tiêu thụ nông sản... tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

 
1
 

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao các hoạt động của Hội Nông dân tỉnh, đó là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề ra; nhiều hoạt động lớn, có sức lan toả toàn tỉnh như: Hội thi Nhà nông đua tài; Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp tốt với các ngành, tranh thủ được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Quan tâm xây dựng văn hoá công sở, gắn với kỷ luật kỷ cương hành chính và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm công tác xây dựng Đảng toàn diện, nhất là xây dựng khối đoàn kết nội bộ; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí đề nghị, thời gian tới tiếp tục quan tâm đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội và các ngày lễ trong năm; tiếp tục tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động các nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, năm 2023 chi bộ chọn mũi đột phá, tìm hướng đi để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chi bộ tập trung nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình hội viên nông dân; tăng cường báo cáo viên để cung cấp thông tin định hướng. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp ủy Đảng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. Phát huy vai trò người đứng đầu, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ; quan tâm công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo chuyên môn, công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Lãnh đạo chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các nghị ,quyết của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Tăng cường giám sát và phản biện xã hội; chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với hội viên nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, tập trung tuyên truyền để nông dân tiếp cận được nhiều cơ chế chính sách của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 51/NQ-HĐND tỉnh. Trước mắt tập trung chỉ đạo đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã (tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà).                     
 

Tác giả bài viết: Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

83-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

09/01/2023

82-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị trực tuyến tuyến toàn tỉnh quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tru

06/01/2023

129-TB/ĐUK

Kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

09/01/2023

128-TB/ĐUK

TB trực Tết Dương lịch năm 2023

30/12/2022

Lượt truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay10,320
  • Tháng hiện tại307,833
  • Tổng lượt truy cập9,136,552
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây