Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư - 03/05/2023 23:27
Ngày 28/4/2023, Đảng ủy Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
1

Các cá nhân được Tặng thưởng Giấy khen Giám đốc Sở
 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng, đồng chí Trần Đức Thuận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh; Chủ trì hội nghị là đồng chí Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Võ Tá Nghĩa, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Dự Hội nghị còn có Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo sở, và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở Công Thương.
Hội nghị được nghe Đồng chí Võ Tá Nghĩa thông qua báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghe 05 tham luận của các Chi bộ trực thuộc. Được nghe phát biểu chỉ đạo của Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí đánh giá cao vai trò của Đảng bộ sở Công Thương đã triển khai công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đúng với Kế hoạch của Đảng ủy Khối, tổ chức Hội nghị sơ kết gọn, rõ đánh giá đầy đủ các kết quả mà Đảng bộ Sở Công Thương đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt một số chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ đã đạt được. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đạt kết quả tốt, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Có được kết quả đó, đồng chí cho rằng ngoài nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quan trọng, nhất là: sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo sở, cán bộ, đảng viên quần chúng, CCVC, NLĐ; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các tập thể, cá nhân trong triển khai các nhiệm vụ; vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu tổ chức đơn vị. Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ giải pháp mà Đảng bộ phải tăng cường sự lãnh đạo trong thời gian tới như triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các chủ trương, chính sách  của Bộ Công Thương, của UBND tỉnh, của HĐND tỉnh  liên quan đến lĩnh vực Công Thương.
Hội nghị cũng đã tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023 cho 02 tập thể là Chi bộ Khối Công nghiệp và Chi bộ Khối Thương mại; 05 cá nhân gồm các đồng chí Hoàng Văn Quảng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở, đồng chí Võ Tá Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Lê Đức Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Khối Công nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thạch, UVBCH Đảng bộ, bí thư Chi bộ Khối Thương mại, đồng chí Dương Hữu Hùng, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm, Phó Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại
Kết luận buổi Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Công Thương đã cảm ơn Đảng ủy Khối đã quan tâm chỉ đạo đảng bộ sở; biểu dương sự nỗ lực phân đấu của đảng viên trong đảng bộ, để phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các Chi bộ, các đảng viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa, để hoàn thành mục tiêu cho đến cuối nhiệm kỳ. Trong những năm tới, dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn thách thức như tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm lại, có thể xảy ra suy thoái ngắn hạn, xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc; biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào. Trong nước, trong tỉnh tiếp tục khó khăn như các yếu tố chi phi đầu vào tăng (như lãi suất, giá điện, giá xăng dầu, vật liệu v.v...), nguy cơ về lạm phát và thiếu sự bình ổn thị trường. Mặc dù vậy, Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng với dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn, dự kiến nhiều nhà đầu tư sẽ quan tâm đến Hà Tĩnh đầu tư về công nghiệp và thương mại dịch vụ.
Nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng bộ Sở Công Thương xác định cho đến cuối nhiệm kỳ như sau:
Thứ nhất, về Lãnh đạo công tác xây dựng đảng và tổ chức đoàn thể
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện hiệu quả Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 29-NQ/ĐUS ngày 26/4/2021 của Đảng ủy sở về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; tiếp tục đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
- Chỉ đạo các chi bộ chấp hành nghiêm Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 và Văn bản số 1567-CV/TU ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Xây dựng đề án nhân sự, hồ sơ chuẩn bị Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ thứ IV trình Đảng ủy Khối phê duyệt.
- Thực hiện Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng.
- Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 theo Kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
- Thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị TW 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Quyết định số 35-QĐ/TW ngày 15/10/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
- Tiếp tục thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các đợt giám sát, kiểm tra.
- Phân công các đồng chí trong Đảng ủy theo dõi, giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đối với các chi ủy, chi bộ, đảng viên theo thẩm quyền.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/ĐUS, ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ sở về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ.
- Tăng cường công tác dân vận; tiếp tục thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận thành các quy chế, quy định cụ thể sát với tình hình thực tiễn hoạt động của Đảng bộ.
- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn thực hiện tốt đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Thức hai, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực công thương; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh.
- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách về phát triển công nghiệp, TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh.
- Tham mưu xây dựng và triển khai Phương án/Kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh đồng bộ với Quy hoạch điện VIII quốc gia và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện đề án ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hạ tầng điện và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu gắn với chương trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả;
- Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh. Tham mưu chính sách đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics. Xây dựng quy chế phối hợp QLNN về kinh doanh xăng dầu. Xây dựng Kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2023-2030. Tham mưu ban hành Nghị quyết về chính sách đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030.
- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp NTTB; tổ chức các sự kiện, lễ hội và phiên chợ, tuần hàng.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí đầu vào, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn hóa công sở, đạo đức công vụ, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cao công dân theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, chuyển đổi số.
- Chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến CBCC-LĐ; Chỉ đạo đấu tranh chống tiêu cực, các tệ nạn xã hội tốt; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ nghiêm minh; thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, dân số - kế hoạch hóa gia đình.
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng phòng, đơn vị, từ đó phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Chỉ đạo thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội đảm bảo theo yêu cầu.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Cẩm Thạch, UVBCH Đảng bộ Sở Công Thương

Nguồn tin: Cổng thông tin Điện tử Sở Công thương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

142-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

18/05/2023

141-TB/ĐUK

TB v/v hoãn tổ chức Hội nghị theo Giấy mời số 100-GM/ĐUK, ngày 12/5/2023 của BTV Đảng ủy Khối

15/05/2023

100-GM/ĐUK

Hội nghị quán triệt, học tập Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

12/05/2023

140-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2023

10/05/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay19,415
  • Tháng hiện tại34,714
  • Tổng lượt truy cập10,653,424
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây