Đồng chí Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

 •   07/04/2022 12:09:06 AM
 •   Đã xem: 480
(Baohatinh.vn) - Suốt đời kiên cường đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc và là tấm gương sáng, vĩ đại cho các lớp con cháu noi theo.
Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Khóa I năm 2022

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Khóa I năm 2022

 •   04/04/2022 08:51:47 PM
 •   Đã xem: 279
Chiều ngày 04/4/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2022. Dự Lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022

 •   03/04/2022 09:11:34 PM
 •   Đã xem: 341
Chiều ngày 01/04/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022

 •   30/03/2022 03:11:20 AM
 •   Đã xem: 397
Sáng ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Thị Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Công Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

 •   29/03/2022 05:42:43 AM
 •   Đã xem: 349
Sáng ngày 29/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022.
Mãi không quên ngày tôi vào Đảng

Mãi không quên ngày tôi vào Đảng

 •   15/03/2022 11:15:56 PM
 •   Đã xem: 238
Đồng chí Nguyễn Tiến Chương - người hết lòng phụng sự Đảng, phục vụ Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Tiến Chương - người hết lòng phụng sự Đảng, phục vụ Nhân dân

 •   09/03/2022 08:48:19 PM
 •   Đã xem: 417
(Baohatinh.vn) - 103 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Chương đã góp phần quan trọng xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   09/02/2022 10:46:16 PM
 •   Đã xem: 294
Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)

Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)

 •   19/01/2022 10:32:03 PM
 •   Đã xem: 505
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn tuyên truyền về tiểu sử, quá trình hoạt động, những cống hiến và đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Website Đảng bộ Khối xin đăng toàn văn Đề cương tuyên truyền (dưới file đính kèm), kính đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, người lao động...
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 •   19/01/2022 03:57:22 AM
 •   Đã xem: 261
Sáng ngày 19/1/2022, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy Khối có đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, tham dự còn có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các đơn vị được Tỉnh ủy khen thưởng năm 2021.
Đảng bộ Khối tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ Khối tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 •   12/01/2022 09:43:45 PM
 •   Đã xem: 573
Chiều ngày 12/01/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

 •   29/12/2021 09:47:11 PM
 •   Đã xem: 503
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quy định về thời gian sinh hoạt chi bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quy định về thời gian sinh hoạt chi bộ

 •   28/12/2021 04:26:57 AM
 •   Đã xem: 696
(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng, duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có văn bản quy định thời gian sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trên địa bàn tỉnh kể từ tháng 1 năm 2022.
Khối Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Khối Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

 •   19/12/2021 10:31:51 PM
 •   Đã xem: 539
Chiều ngày 17/12 Khối Tài chính - Ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối - Trưởng và Phó Khối chủ trì Hội nghị.

Các tin khác

Thông báo - mời họp

107-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

05/08/2022

70-GM/ĐUK

Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2022 để thông tin về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và tập huấn công tác dư luận xã hội trong tình hình mới

22/07/2022

69-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng

18/07/2022

106-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 7 năm 2022

19/07/2022

Lượt truy cập
 • Đang truy cập149
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm148
 • Hôm nay36,814
 • Tháng hiện tại275,820
 • Tổng lượt truy cập4,772,989
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây