Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 •   19/01/2022 03:57:22 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/1/2022, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy Khối có đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, tham dự còn có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các đơn vị được Tỉnh ủy khen thưởng năm 2021.
Đảng bộ Khối tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ Khối tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 •   13/01/2022 09:43:45 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 12/01/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

 •   30/12/2021 09:47:11 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quy định về thời gian sinh hoạt chi bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quy định về thời gian sinh hoạt chi bộ

 •   28/12/2021 04:26:57 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng, duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có văn bản quy định thời gian sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trên địa bàn tỉnh kể từ tháng 1 năm 2022.
Khối Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Khối Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

 •   20/12/2021 10:31:51 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 17/12 Khối Tài chính - Ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối - Trưởng và Phó Khối chủ trì Hội nghị.
Phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân và người lao động

Phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân và người lao động

 •   15/12/2021 02:46:04 PM
 •   Đã xem: 445
 •   Phản hồi: 0
Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021

 •   07/12/2021 03:56:41 PM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhưng dưới lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Văn hóa tạo sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Văn hóa tạo sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

 •   24/11/2021 02:56:03 PM
 •   Đã xem: 537
 •   Phản hồi: 0
(Baohatinh.vn) - Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.
Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đảng

Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đảng

 •   17/11/2021 02:57:45 PM
 •   Đã xem: 1135
 •   Phản hồi: 0
Quy chế làm việc của mỗi cấp ủy là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương thành các nguyên tắc, chế độ hoạt động của cấp ủy cơ sở. Nội dung quy chế thường quy định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân cấp uỷ viên, các mối quan hệ công tác giữa cấp ủy cơ sở với Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp trên; với thủ trường cơ quan, đơn vị… Những nội dung quy định trong quy chế buộc tất cả mọi thành viên trong cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên phải chấp hành.
Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

 •   28/10/2021 02:41:13 PM
 •   Đã xem: 693
 •   Phản hồi: 0
Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực kể từ ngày 25/10 (thay thế Quy định số 47 - QĐ/TW năm 2011)
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" toàn Khóa

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" toàn Khóa

 •   27/10/2021 02:44:26 PM
 •   Đã xem: 720
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

 •   22/10/2021 03:32:18 PM
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/10/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa V năm 2021. Dự Lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
Về học và làm theo Bác

Về học và làm theo Bác

 •   19/10/2021 11:15:09 AM
 •   Đã xem: 2586
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể nhận thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo điều, máy móc, dẫn đến mất phương hướng trong chỉ đạo, và trong thực hiện học tập và làm theo Bác.
Thông báo Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 •   08/10/2021 03:35:26 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành TW đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2022.
Bế mạc Hội nghị TW 4: Sẽ ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Bế mạc Hội nghị TW 4: Sẽ ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

 •   07/10/2021 11:15:50 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.
Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

 •   06/10/2021 04:16:39 PM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường, thành lập Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai.
Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên

Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên

 •   04/10/2021 02:44:31 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01/10/2021, Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Tình.
Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh

 •   30/09/2021 02:49:28 PM
 •   Đã xem: 501
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Các tin khác

Thông báo - mời họp

CTr/ĐUK

Chương trình công tác tháng 01 năm 2022

04/01/2022

75-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 12/2021

13/12/2021

CTr/ĐUK

Chương trình công tác tháng 12 năm 2021

02/12/2021

44-GM/ĐUK

Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng (cả ngày)

22/11/2021

Lượt truy cập
 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay1,849
 • Tháng hiện tại107,084
 • Tổng lượt truy cập1,763,812
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây