Đại biểu của Cơ quan Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Thứ sáu - 14/05/2021 00:15
Danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm có 02 đồng chí thuộc Đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Tĩnh.
I. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối
 
a1

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

1. Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ LỆ HÀ.
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LỆ HÀ.
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1973.  
- Giới tính: Nữ.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký khai sinh: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Quê quán: Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 12, đường Nguyễn Hằng Chi, Tổ dân phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 184192575.
        Ngày cấp: 27/4/2012. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
- Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không.
- Trình độ:
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Chính trị học.
+ Học vị: Thạc sỹ Khoa học giáo dục.
+ Lý luận chính trị: Cao cấp.
+ Ngoại ngữ: Anh, trình độ khung B1 Châu âu.
- Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 2. Tóm tắt quá trình công tác
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
Từ tháng 11 năm 1996 đến tháng 9 năm 1999
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 10 năm 2002
Phó Ban Tổ chức; Phó Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 9 năm 2005
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Trưởng Ban Mặt trận Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn
Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 01 năm 2006
Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa V
Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 7 năm 2010
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
    Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 6 năm 2008
Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 6 năm 2012
Học Thạc sỹ tại Trường Đại học Vinh
Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2015
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 01 năm 2019
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Từ tháng 02 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Từ tháng 7 năm 2020 đến nay
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

3. Tóm tắt chương trình hành động
1. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết một cách kịp thời.
Học tập, ngiên cứu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, vai trò nêu gương của một đảng viên.
2. Cùng với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Thành uỷ, trong đó tập trung vào các nội dung:
Chỉ đạo, hướng dẫn, vận động các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh thực hiện những vấn đề lớn, quan trọng, thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội của Thành phố.
Xây dựng cơ quan, công sở văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác từ thiện nhân đạo; tuyên truyền các ngàỳ lễ, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị.
Phát huy vai trò của hơn 3400 đảng viên của Đảng bộ Khối tham gia sinh hoạt nơi cư trú trên địa bàn Thành phố để góp phần xây dựng các thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, văn minh, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.
3. Cùng với cử tri giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước của các cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ đến các cấp uỷ, chính quyền cơ sở và bà con cử tri; việc thực hiện vai trò nêu gương, thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên Đảng bộ Khối; đặc biệt là những vướng mắc, bất cập, khó khăn của cử tri để nhằm tạo phù hợp giữa chính sách và thực tiễn cuộc sống, vì sự phát triển chung của tỉnh nhà.


II. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
 
a2

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – UVBTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

1. Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THANH LÂM.
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH LÂM.
- Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1982.         4. Giới tính: Nam.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký khai sinh: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Quê quán:  Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 16, đường Lý Tự Trọng, Tổ dân phố 1, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 183276175.
    Ngày cấp: 17/10/2014.  Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh.
- Dân tộc: Kinh.                     
- Tôn giáo: Không.
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Dân lập Đông Đô Hà Nội, chuyên ngành Văn hóa du lịch.
+ Học vị: Thạc sỹ Chính trị học.   
+  Lý luận chính trị: Cao cấp.
+ Ngoại ngữ: Anh, trình độ khung B1 Châu âu.
- Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
- Chức vụ:   
+ Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
+ Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
2. Tóm tắt quá trình công tác
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 7 năm 2008
Chuyên viên Ban Tư tưởng văn hóa, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 7 năm 2010
Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh
Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng  7 năm 2011
Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh
Từ tháng 8 năm 2011 đến  tháng 7 năm 2015
Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy
Từ tháng 9 năm 2014 đến  tháng 5 năm 2015
Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 01 năm 2019
Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018
Học Thạc sỹ tại Trường Đại học Vinh
Từ tháng 02 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020
Ủy viên BTV, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan
Từ tháng 7 năm 2020 đến nay
Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan

3. Tóm tắt chương trình hành động
1. Chủ động gặp gỡ, trao đổi với các vị đại biểu HĐND tiền nhiệm để học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của Nhân dân cũng như hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương nơi tham gia ứng cử để tôi tiếp tục theo dõi, đảm trách, nhằm đáp ứng kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và chính quyền địa phương.
2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ảnh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục...
3. Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu, đóng góp ý kiến vào nội dung các Chương trình, Nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ, nhất là những nội dung được cử tri quan tâm.
                                                      
                                                         Ban biên tập Trang TTĐT Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

136-GM/ĐUK

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

04/04/2024

134-GM/ĐUK

Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2024 để cập nhật thông tin cho đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy Khối và cán bộ tuyên giáo các đảng bộ, chi bộ cơ sở; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

22/03/2024

133-GM/ĐUK

Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

15/03/2024

132-GM/ĐUK

BTV ĐUK kết nối đường truyền HN học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024; Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

14/03/2024

Lượt truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay6,317
  • Tháng hiện tại118,426
  • Tổng lượt truy cập13,123,291
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây