Đảng bộ Khối tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thứ tư - 12/01/2022 21:43
Chiều ngày 12/01/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở.
tc1

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và của các cơ quan, đơn vị cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XVI; kiện toàn các Khối tổ chức cơ sở Đảng và hướng dẫn hoạt động. Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng quy chế phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Nội vụ và tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các mặt. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, Chỉ thị 01-CT/ĐUK về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

a h

             Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu 
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng; Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh” thu hút nhiều lượt đảng viên và quần chúng tham gia; ban hành bộ mẫu quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 08 loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, năm 2021 đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số trong năm 2021. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp được các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm. Công tác huy động, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đạt kết quả cao…
 

a v

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân Phó - Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022

Triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các khối trực thuộc xây dựng, triển khai nhiệm vụ chính trị theo chương trình khung được tỉnh phê duyệt. Kịp thời định hướng tuyên truyền, quán triệt tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp… Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tiếp cận và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ Nhà nước và xã hội, đảm bảo đời sống người lao động, góp phần ổn định xã hội.

ad3

                   Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong một năm, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, song với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên tỉnh nhà đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung đó, có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự đóng góp rất lớn của các đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng, đòi hỏi Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung bám nắm các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai hiệu quả, sâu rộng xuống các tổ chức cơ sở đảng. Tập trung nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quan tâm, dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng; đa dạng hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ; quan tâm, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt nơi cư trú; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối khái quát lại các nội dung, nhấn mạnh những thành quả năm 2021 của Đảng ủy Khối, đặc biệt đã nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng lãnh đạo, phát huy vai trò tham mưu Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề, các quy chế phối hợp sát thực, hiệu quả; đã tập trung đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng, những điều đảng viên không được làm, các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, làm tốt công tác tư tưởng, công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện đầy đủ kịp thời công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; thành lập thêm các tổ chức cơ sở đảng theo yêu cầu nhiệm vụ, kiện toàn cấp ủy các cấp, nhận xét tiêu chuẩn cán bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho cán bộ theo yêu cầu; quan tâm phát triển đảng viên mới, quản lý tốt cán bộ, đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. Cập nhập, rà soát bổ sung dữ liệu đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cử cán bộ dự sinh hoạt chi bộ cơ sở; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước được quan tâm hơn; các đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy tốt dân chủ cơ sở, xây dựng các quy chế quy định đảm bảo đầy đủ theo từng loại hình tổ chức đảng. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc…
Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid -19, sản xuất kinh doanh khó khăn, tình hình thế giới, khu vực ngày càng phức tạp, vì vậy đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương; xây dựng củng cố niềm tin trong Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở; quan tâm công tác phòng chống dịch; quán triệt các cấp ủy lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh. Đoàn kết, nỗ lực, không ngừng sáng tạo, đổi mới tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

bk

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Nguyễn Thị Hương – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

kh1
kh2

Lãnh đạo Đảng ủy Khối khen thưởng 24 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2021 

 

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

CTr/ĐUK

Chương trình công tác tháng 01 năm 2022

04/01/2022

75-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 12/2021

13/12/2021

CTr/ĐUK

Chương trình công tác tháng 12 năm 2021

02/12/2021

44-GM/ĐUK

Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng (cả ngày)

22/11/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,965
  • Tháng hiện tại107,200
  • Tổng lượt truy cập1,763,928
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây