Hội Nông dân tỉnh tổ chức tốt Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu - 16/10/2020 11:39
Trong hai ngày 6 và 7/5/2020, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Phó ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Phúc - Phó chánh Văn phòng Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Báo cáo trình bày tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Chi bộ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và của Hội cấp trên. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo... Có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII đề ra, như: số cán bộ, đảng viên được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; vận động nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả; liên kết đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân...
h
Toàn cảnh đại hội
Ban Chấp hành Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung giáo dục tập trung vào tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái làm việc, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức đăng ký việc làm theo hàng năm cho từng cán bộ, đảng viên gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 10 - NQ/ĐUK  của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”.
Công tác tổ chức, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Ban Chấp hành đã chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ Nông dân theo hướng tinh gọn, sáp nhập các phòng chuyên môn, giảm biên chế; bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm; bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo theo đúng quy định; cử 4 đồng chí đi học cao cấp, 11 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống các âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chấp hành Điều lệ Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm đối với tập thể Ban Chấp hành, người đứng đầu và từng đảng viên một cách nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị. Chú trọng triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 11 - NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm, tính độc lập, chủ động, sáng tạo của đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm và làm rõ trách nhiệm của đảng viên trên từng mặt công tác; gắn trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, dựa trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình để cán bộ đảng viên tự rèn luyện phấn đấu. Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần tăng cường đoàn kết, nhất trí, trong chi bộ.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành chi bộ chú trọng đổi mới mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ cấp ủy đã quan tâm việc đổi mới, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, tập thể; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và bám sát để tổ chức thực hiện trong suốt cả nhiệm kỳ. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong tập thể lãnh đạo, chi bộ cơ quan. Nâng cao chất lượng kiểm điểm phê bình tập thể, cá nhân. Cấp ủy chi bộ luôn phát huy tốt chức trách nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật Đảng, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan Hội Nông dân tỉnh nhiều năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh; đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; công đoàn và chi đoàn liên tục được các tổ chức đoàn thể cấp trên xếp loại vững mạnh…
h1 1
Đồng chí Lê Văn Vinh phát biểu tại đại hội 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh là đơn vị thứ 5 trong Đảng bộ Khối tổ chức đại hội. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội, như: báo cáo được chuẩn bị công phu; các tham luận được chuẩn bị tốt. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua thời tiết, dịch bệnh có những diễn biến bất thường, đặc biệt sự cố môi trường biển, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhưng cán bộ đảng viên chi bộ Hội Nông dân tỉnh luôn có quyết tâm, trách nhiệm rất cao, đã góp phần cùng Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực nông nghiệp. Tập hợp, vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tận tụy, hướng về cơ sở; chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm mới trong việc đồng hành, hỗ trợ nông dân. Trong các hoạt động phối hợp chung, như khắc phục sự cố môi trường, ổn định chính trị cơ sở, gần đây là công tác phòng chống dịch covid 19…, Hội Nông dân luôn được đánh giá là tổ chức có uy tín. Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và chi bộ, đã đạt được nhiều kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt sắp xếp tinh giảm bộ máy, năng lực, hiệu lực quản lý điều hành được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ có đổi mới; vai trò người đứng đầu được phát huy; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tốt. Chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Đồng chí nêu lên một số hạn chế nhiệm kỳ qua, như: Có lúc chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên; có thời kỳ, thời điểm nội bộ chưa thật sự hiểu nhau…  Thời gian tới chi bộ cần chỉ đạo khắc phục các hạn chế mà báo cáo đã nêu. Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm cải tiến nội dung, thay đổi phương thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy; chú trọng quan tâm hoạt động các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tổ chức Hội và tổ chức các phong trào của Hội phù hợp với thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng 4.0; chú trọng công tác tham mưu các cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
h2
Đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
 
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu trực tiếp đồng chí Bùi Nhân Sâm giữ chức Bí thư và đồng chí Trần Hữu Đức - Phó Bí thư chi bộ; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2002-2025.

Tác giả bài viết: Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

54-TB/ĐUK

TB mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng Khóa IV năm 2021

22/09/2021

53-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 9 (24/9/2021)

22/09/2021

51-TB/ĐUK

TB mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

17/09/2021

52-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

17/09/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay3,004
  • Tháng hiện tại84,627
  • Tổng lượt truy cập1,233,102
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây