Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ sáu - 16/10/2020 11:33
Sáng ngày 13/3, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh long trọng khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh, đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn là đại hội điểm của Đảng bộ Khối.
Dự Đại hội có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,  đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  đồng chí Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện các sở, ngành trong Khối Kinh tế - Kỷ thuật.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Sở đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu tiếp tục giành được kết quả khá toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến rõ nét. Cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Tổ chức đảng và bộ máy cơ quan từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Khối đại đoàn kết trong Đảng bộ ngày càng được củng cố.
1 44
Toàn cảnh đại hội
Các lĩnh vực công tác của nghành được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, công tác bảo vệ môi trường… Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh.
Trong nhiệm kỳ, Sở đã đỡ đầu xây dựng NTM 06 xã: trong đó 4 xã Cẩm Thành, Tùng Lộc, Xuân Trường, Xuân Ttrường đã về đích, 2 xã Kỳ Phong, Kỳ Khang dự kiến về đích năm 2020 với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng.
2 42
Bí thư Đảng ủy Hồ Huy Thành trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa VIII
 
Đặc biệt, Đảng bộ Sở đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 16 thủ tục hành chính; rà soát cắt giảm được 42,7% thành phần hồ sơ và gần 60% thời gian giải quyết so với quy định trước đó; ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc; kết quả năm 2019, đánh giá chung mức độ xây dựng chính quyền điện tử, Sở Tài nguyên và Môi trường có số điểm cao thứ hai trong các sở, ngành, địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại được quan tâm  thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.
3 35
Đồng chí: Trần Hữu Khanh – PBT Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ sở khóa VII.
 
Song song với nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Sở thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm, phát huy hiệu quả tích cực. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định; chế độ sinh hoạt Đảng bộ, các chi bộ đảm bảo; công tác phát triển Đảng được Đảng ủy quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp đảng cho 30 đảng viên; hàng năm có hơn 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
4 27
Đồng chí: Phan Lam Sơn - CNUBKT Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiệnnĐại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI của Đảng bộ Khối
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; công tác dân vận khéo trong hoạt động tiếp nhận , xử lý đơn thư thực hiện hòa giải tại cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài đã tạo được niềm tin đối với nhân dân; hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tốt tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và người lao động. Quan tâm công tác quốc phòng -s an ninh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên với nhiều cách làm hay, hiệu quả; thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức các phòng, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 18,19 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, giảm 02 phòng thuộc Sở và 04 phòng thuộc đơn vị, thành lập VPĐK đất đai một cấp, chỉ đạo 01 đơn vị sự nghiệp tự chủ về kinh phí, nâng số đơn vị tự chủ lên 2/4 đơn vị.
Tại đại hội, Đảng bộ Sở đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt, công tác quản lý chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, thiếu chặt chẽ, để xẩy ra sự cố môi trường biển năm 2016, là khuyết điểm lớn trong đó có vai trò, trách nhiệm tham mưu của Sở. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, việc giải quyết còn kéo dài...
Sau khi nghe các báo cáo trình đại hội, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm các đại biểu tập trung thảo luận chương trình hành động với những giải pháp sát đúng, phù hợp với 3 nội dung đột phá; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ qua.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng và biểu dương những kết quả của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được trong nhiệm kỳ qua đó là: Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực bám sát cơ sở, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương  tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách để phát huy nguồn lực tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, đa dạng sinh học, qua đó đã góp phần cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ngày càng đi vào nền nếp, sử dụng tài nguyên có hiệu quả hơn; kiểm soát, phòng ngừa các sự cố, điểm ô nhiễm môi trường, nhất là khắc phục sự cố môi trường được tập trung chỉ đạo.
Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở, nông thôn mới, đô thị văn minh theo tinh thần Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ Khối, tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, được UBND tỉnh xếp thứ hạng cao trong xây dựng chính quyền điện tử.
Công tác xây dựng Đảng được lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12 ) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch để khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm. Thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế khá hiệu quả; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ đã có nhiều đổi mới, phát huy được tính tích cực, gương mẫu của đảng viên.
5 14
Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường sinh hoạt đảng theo hướng chuyên đề chuyên sâu, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, nhất là những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc; trong sinh hoạt Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, quan tâm và tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục lãnh đạo ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quan tâm  xây dựng văn hóa công sở, trọng tâm là xây dựng đội  ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức; năng lực, trình độ chuyên môn giỏi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; không để cán bộ, đảng viên gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; vi phạm pháp luật, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng chiều sâu trong việc “làm theo” Bác. Tăng cường phối hợp với các các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương để triển khai nhiệm vụ; đồng thời làm tốt việc thanh tra công vụ và xử lý nghiêm túc các vi phạm.
6 10
Đại biểu biểu quyết số lượng bầu BCH Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  bầu Bí thư trực tiếp là đồng chí Hồ Huy Thành, tái cử Bí thư Đảng bộ Sở với tỉ lệ 100% số phiếu.
7 7
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH mới.
 
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung bám sát Chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh nhà và của Đảng ủy Khối, kỳ vọng BCH Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu Thủy - PCVP Đảng ủy Khố

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

54-TB/ĐUK

TB mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng Khóa IV năm 2021

22/09/2021

53-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 9 (24/9/2021)

22/09/2021

51-TB/ĐUK

TB mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

17/09/2021

52-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

17/09/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay3,065
  • Tháng hiện tại84,688
  • Tổng lượt truy cập1,233,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây