Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp chi bộ

Thứ năm - 27/10/2022 23:27

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 68 đảng bộ cơ sở, với 509 chi bộ trực thuộc, 04 đảng bộ bộ phận và 42 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên hiện nay là 8.443 đồng chí. 
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng bám cơ sở, nhất là các đơn vị được phân công phụ trách để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và nắm tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện.


1

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa
chúc mừng 
Đại hội Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật, thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành Kế hoạch và 21 văn bản, biểu mẫu cụ thể hóa để hướng dẫn đại hội. Phân công cán bộ dự, theo dõi, chỉ đạo, rút kinh nghiệm đại hội điểm tại các đảng bộ. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các chi bộ đều tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, của đảng uỷ cấp trên. Đại hội thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các chi bộ trực thuộc và đảng bộ cơ sở. Nhiều đơn vị triển khai các công trình, phần việc chào mừng có ý nghĩa hướng đến đại hội; phát động và tổng kết các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa
chúc mừng Đại hội chi bộ Quản lý thu, thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh


Đến ngày 07 tháng 10 năm 2022 đã có 509/509 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại đại hội các chi bộ đã bầu 1440 đồng chí cấp ủy viên; trong đó tái cử 1.013 đồng chí (chiếm 70,35%), tỷ lệ nữ 423 đồng chí (chiếm 29,37%); tỷ lệ trẻ 123 đồng chí (chiếm 8,54%). Bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các phòng, ban, bộ phận chiếm tỷ lệ 82,67%, tăng so với nhiệm kỳ trước.
Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảm bảo theo quy định; công tác trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho đại hội được chuẩn bị khá chu đáo; báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trình đại hội đã tập trung được trí tuệ của tập thể, cán bộ, đảng viên, đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được, đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ đột phá sát với tình hình thực tế của từng chi bộ; công tác nhân sự đại hội được các cấp ủy quan tâm, thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ; danh sách bầu cử cấp ủy đều đảm bảo số dư theo quy định; chất lượng cấp ủy, tỷ lệ nữ cao hơn so với nhiệm kỳ trước (chiếm 29,37%), vượt so với quy định của Trung ương; đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng theo đề án đã xây dựng; ban chấp hành khóa mới đảm bảo tính kế thừa và phát triển; phương pháp điều hành của đoàn chủ tịch đại hội cơ bản thực hiện bài bản, linh hoạt, đúng chương trình, nội dung đề ra; các đại biểu dự đại hội phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, có ý thức xây dựng cao, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của đại hội.


3

Hội nghị tổng kết đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Nội dung các văn kiện trình đại hội của một số chi bộ chưa toàn diện, chưa đánh giá đúng mức ưu điểm nổi bật cũng như hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ; việc xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tới chưa bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tiễn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy ở một số chi bộ chưa thực sự thẳng thắn, chưa chỉ ra được những nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với những khuyết điểm, hạn chế. Ý kiến thảo luận tại đại hội nhìn chung còn ít; một số chi bộ còn nặng về chuyên môn; chưa đi sâu đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp thực tiễn của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đột phá thời gian tới. Một số đảng uỷ cơ sở chậm triển khai tổ chức đại hội chi bộ, tiến độ đại hội chậm so với kế hoạch Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đề ra.

4

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối....... và đồng chí Nguyễn Đình Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các đảng bộ cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc

Từ thực tiễn tổ chức đại hội của các chi bộ trực thuộc, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Một là, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời ban hành kế hoạch kèm theo các văn bản chỉ đạo rất cụ thể: Từ chương trình, ma két, kịch bản, đề cương báo cáo và các mẫu biểu cụ thể giúp cơ sở thuận lợi trong quá trình chuẩn bị.
Hai là, đảng ủy cơ sở xây dựng các văn bản, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên sát với tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phân công cấp ủy viên phụ trách chỉ đạo đại hội từng chi bộ. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.
Ba là, báo cáo chính trị, cần nêu rõ những giải pháp để triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xác định mũi đột phá trong nhiệm kỳ. Tại đại hội nên trình bày báo cáo tóm tắt.
Bốn, công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, quy định. Bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ nữ, trẻ. Việc bầu cử phải thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.
Năm là, chuẩn bị tốt chương trình đại hội, điều hành linh hoạt, dành thời gian thỏa đáng để đảng viên tham luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.
Từ những kết quả đạt được về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, thời gian tới, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

78-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

01/12/2022

122-TB/ĐUK

TB giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Đặng Ngọc Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

21/11/2022

120-TB/ĐUK

Kiểm tra nhận thức xét kết nạp đảng tháng 11 năm 2022

09/11/2022

118-TB/ĐUK

Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VII, năm 2022

31/10/2022

Lượt truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay16,525
  • Tháng hiện tại100,856
  • Tổng lượt truy cập8,534,748
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây